fbpx


Gestoria online

Asesor Directo és un servei de gestoria online per autònoms i empreses

Un servei online de gestió del seu negoci 24/7. Serveis de gestoria per autònoms, autònoms amb treballadors i Societats Limitades englobat en un Pack Online lowcost. Un equip professional i modern especialitzat en les diverses àrees de funcionament de l’empresa (fiscal, comptable, laboral, assegurador, jurídic, etc.) que ofereix un servei clar, ràpid, concret, específic i tècnic.

Amb Asesor Directo contracta un servei integral de gestió online
Inclou un programa de comptabilitat online on l’empresari podrà portar al dia els seus comptes i gestió. Conexió directe amb els nostres tècnics assessors des de la plataforma online. Tots els serveis que necessita per la gestió del seu negoci inclosos dins una tarifa econòmica mensual.

PACK AUTÒNOM
des de 24,98 €/mes

PACK AUTÒNOM AMB TREBALLADORS
des de 49,98 €/mes

PACK SOCIETAT LIMITADA
des de 99,00 €/mes

Calculi el seu preu al nostre web d’Asesor Directo.

QUÈ INCLOU EL PACK BÀSIC?

Cada pack és personalitzable però inclou els següents serveis bàsics

 • Trimestres IVA (model 303)
 • Pagament a compte de la renda (model 130/131)
 • Resum anual IVA (model 390)
 • Operacions amb tercers (model 347)
 • Assessorament online
 • Expedients IT
 • Plataforma de gestió online 24/7

REGAL: TRAMITACIÓ DECLARACIÓ DE RENDA (MODEL 100)

 • Trimestres IVA (modelo 303)
 • Pago a cuenta de la renta (modelo 130/131)
 • Resumen anual IVA (modelo 390)
 • Operaciones con terceros (modelo 347)
 • Asesoramiento online
 • Expedientes IT
 • Comunicados de Accidentes
 • Retención Ingresos a Cuenta (modelo 111)
 • Resumen Anual de Retención y Ingresos a Cuenta (modelo 190)
 • Trimestres IRPF
 • Contratos de Trabajo
 • Altas y Bajas de Trabajadores
 • Certificados de Paro
 • Prórrogas
 • Pagas Extraordinarias
 • Resumen Nómina
 • TC1 y TC2
 • Plataforma de gestión online 24/7

REGALO: TRAMITACIÓN DECLARACIÓN DE RENTA (MODELO 100)

 • Trimestres IVA (modelo 303)
 • Resumen anual IVA (modelo 390)
 • Operaciones con terceros (modelo 347)
 • Impuesto de sociedades (modelo 200)
 • Retención Ingresos a Cuenta (modelo 111)
 • Resumen Anual de Retención y Ingresos a Cuenta (modelo 190)
 • Registro de libros contables
 • Cuentas anuales a presentar en el Registro Mercantil
 • Asesoramiento contable online
 • Contratos de trabajo
 • Altas y Bajas de Trabajadores
 • Certificados de Paro/Paternidad/Maternidad/Jubilación a la
 • Seguridad Social
 • Prórrogas de contratos laborales temporales
 • Pagas Extraordinarias
 • Certificados retenciones de Renta
 • Liquidaciones Seguridad Social (TC1 y TC2)
 • Plataforma de gestión online 24/7

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu