fbpx

UN LOCAL COMERCIAL, ESTÀ OBLIGAT A PAGAR LES DESPESES DE COMUNITAT?

UN LOCAL COMERCIAL, ESTÀ OBLIGAT A PAGAR LES DESPESES DE COMUNITAT?

UN LOCAL COMERCIAL, ESTÀ OBLIGAT A PAGAR LES DESPESES DE COMUNITAT?

UN LOCAL COMERCIAL, ESTÀ OBLIGAT A PAGAR LES DESPESES DE COMUNITAT? 1280 720 arluk

Si pertany a una comunitat de veïns potser no sàpiga exactament quines són les despeses que ha de pagar un local que es trobi en els baixos comercials, nosaltres el podem assessorar.

 

En qualsevol comunitat de propietaris existeixen uns estatuts on es reflecteixen tots els punts respecte a despeses, reparacions, quotes de participació, etc., així com també les obligacions dels baixos comercials en la comunitat.

Si pertany a una comunitat de veïns potser no sàpiga exactament quines són les despeses que ha de pagar un local que es trobi en els baixos comercials. L’hi expliquem breument.

 

Contribució dels locals a les despeses de la comunitat

 

Un local està obligat a pagar les despeses de comunitat, de la mateixa forma que hi està obligada qualsevol altra finca registral independent que formi part de la comunitat de propietaris, d’acord amb l’establert en l’article 9.1.i) de la Llei de Propietat Horitzontal, referit a les obligacions dels propietaris que diu així: “Contribuir, conformement a la quota de participació fixada en el títol o a allò especialment establert, a les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització”.

 

Per això, correspon a cadascun dels propietaris de la finca el pagament de totes les despeses per aconseguir l’adequat manteniment de l’immoble. Segons aquesta norma, encara que els baixos comercials no facin ús de les escales, ascensors, neteja, etc., hauran de pagar la seva quota corresponent.

 

Atenció. El mateix es disposa al Codi Civil per a les comunitats de propietaris radicades a Catalunya.

 

Excepcions

 

No obstant això, la contribució a les despeses esmentades també pot realitzar-se conforme a allò especialment establert en el títol constitutiu i els estatuts, o per acord unànime de la junta de propietaris de la Llei de propietat horitzontal. Per això és possible exonerar de determinades despeses a un o diversos propietaris.

 

Els propietaris de locals comercials amb accés independent des del carrer solen estar exonerats de pagar algunes despeses (llum de l’escala, ascensor, neteja). No obstant això, aquests propietaris han d’estar exempts de pagament de despeses comunes per alguna de les vies referides en el paràgraf anterior; en cas contrari, estaran obligats a contribuir a les despeses comunes com la resta de propietaris.

 

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu