fbpx

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L'ACOMIADAMENT

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT 630 300 arluk

Ara, els empresaris podran acomiadar més barat. Una nova sentència del Tribunal Suprem (TS) dictada en unificació de doctrina, anul·la l’anterior criteri del mateix TS, fixant com a doctrina que quan l’empleat superi els 720 dies de topall de la reforma el 12 de febrer de 2012, ja no podrà generar dret a més indemnització. Així doncs, els treballadors que a data de 12 de febrer de 2012 ja tinguessin 16 o més anys d’antiguitat en l’empresa no addicionaran un segon tram indemnitzatori computat a 33 dies per any de serveis encara que no arribessin al topall de 42 mensualitats.

Com ja deu saber, si hi ha hagut una Llei polèmica en els últims anys, aquesta ha estat sens dubte l’anomenada “reforma laboral” del 2012, que va venir acompanyada d’un empitjorament de les condicions d’acomiadament per als treballadors. S’afavoria l’abaratiment de l’acomiadament per facilitar així la flexibilitat laboral i permetre als empresaris prescindir d’empleats per menys diners quan les condicions econòmiques fossin adverses.

 

Abans de la reforma laboral, l’empleat podia percebre com a màxim el valor de 42 mensualitats de salaris, o el que és el mateix, 3 anys i mig de sou. No obstant això, amb la reforma de 2012, aquest límit es va reduir de forma considerable, passant a ser de 720 dies de salari, és a dir, 2 anys. Es plantejava així el problema de com indemnitzar als treballadors que han desenvolupat la major part de la seva vida laboral estant vigent l’anterior text. Per a això es va crear la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, és a dir, de la “reforma laboral”, que és sobre la qual ara es debat.

 

Criteri del Tribunal Suprem en la seva Sentència de 29 de setembre de 2014

 

El Tribunal Suprem el dia 29 de setembre de 2014 dictà una sentència en la qual va establir que les indemnitzacions a treballadors amb antiguitat anterior a la reforma laboral –és a dir, abans del 12 de febrer de 2012- podrien seguir acumulant indemnització fins a cobrir aquests 3 anys i mig vigents abans de la reforma, fins i tot després de l’entrada en vigor del nou text, superant així el topall màxim que fixa la reforma laboral, de dos anys. Això significava que, aplicant-los la versió anterior de l’Estatut dels Treballadors, podien seguir acumulant fins a 1.260 dies de salari.

 

 

 

 

El Tribunal Suprem rectifica i abarateix l’acomiadament

 

Els criteris fixats en aquesta Sentència de 29 de setembre de 2014 havien provocat una gran inquietud empresarial en la mesura que implicaven un encariment dels costos de l’acomiadament i es desviava de la lectura literal de la reforma laboral quant a còmput indemnitzatori.

 

No obstant això, la recent Sentència del Tribunal Suprem de 18 de febrer de 2016 dictada en unificació de doctrina ha deixat sense efecte els criteris fixats per l’anterior sentència del mateix tribunal, indicant expressament que el reportat fins a febrer de 2012 actua com a topall, quan se sobrepassen 720 dies d’indemnització, encara que no s’arribi a les 42 mensualitats.

 

Atenció. Els treballadors que a data de 12 de febrer de 2012 ja tinguessin 16 o més anys d’antiguitat en l’empresa no addicionaran un segon tram indemnitzatori computat a 33 dies per any de serveis encara que no arribessin al topall de 42 mensualitats.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu