fbpx

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia 259 194 arluk

L’informem que l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre (BOE de 20 d’octubre), va elevar el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 18.000  a 30.000 euros, a partir del 21 d’octubre de 2015.

 

Aquest canvi ha originat la modificació de la Instrucció 4/2014, de 9 de desembre, de la Directora del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, referent a la determinació dels terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia, el qual, s’ha dut a terme a través de la Instrucció 6/2015, de 20 d’octubre (que serà aplicable l’endemà de la seva signatura, és a dir el 21 d’octubre de 2015), i s’assenyala en els supòsits de sol·licituds, la resolució de les quals es realitza de forma automatitzada en atenció a la quantia del deute, els següents terminis de concessió:

 

  • Deutes d’import igual o inferior a 1.000 €: 3 terminis mensuals.
  • Deutes superiors a 1.000 € i iguals o inferiors a 5.000 €: 9 terminis mensuals.
  • Deutes superiors a 5.000 € i iguals o inferiors a 10.000 €: 12 terminis mensuals.
  • Deutes superiors a 10.000 € i iguals o inferiors a 20.000 €: 18 terminis mensuals.
  • Deutes superiors a 20.000 € i iguals o inferiors a 30.000 €: 24 terminis mensuals.

 

Es dictarà l’acord en virtut dels terminis indicats, tret que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concedirà aquest últim.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti. 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu