fbpx

Si la junta no es convoca en termini, qualsevol soci pot sol·licitar-la al Registre Mercantil

Si la junta no es convoca en termini, qualsevol soci pot sol·licitar-la al Registre Mercantil

Si la junta no es convoca en termini, qualsevol soci pot sol·licitar-la al Registre Mercantil

Si la junta no es convoca en termini, qualsevol soci pot sol·licitar-la al Registre Mercantil 400 267 arluk

LI DONEM UNS CONSELLS REALMENT ÚTILS:

 

Des del passat 23 de juliol de 2015, s’ha modificat la Llei de societats de capital per establir que si l’administrador no convoca la junta en el termini que estableix la llei, qualsevol soci pot sol·licitar aquesta convocatòria davant el Registre Mercantil, sense haver d’acudir als tribunals.

 

Nova competència per a la convocatòria de les juntes generals

 

La Llei de societats de capital ha estat modificada recentment per la nova Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, i amb efectes des del 23 de juliol, per establir que si la junta general ordinària o les juntes generals previstes en els estatuts, no es convoquessin en el termini legal corresponent o estatutàriament establert, podrà ser-ho, a sol·licitud de qualsevol soci, prèvia audiència dels administradors, pel secretari judicial o registrador mercantil del domicili social.

 

Fins ara, si l’administrador no convocava la junta en el termini que estableix la Llei (els comptes s’han d’aprovar abans del 30 de juny si l’empresa tanca l’exercici a 31 de desembre), qualsevol soci podia sol·licitar al jutge que ho faci. Aquesta possibilitat segueix existint, per la qual cosa pot acudir al jutjat, no obstant això, ara també pot presentar aquesta sol·licitud davant el Registre Mercantil.

 

Societats a les quals se li aplica

 

A totes les de capital, especialment a anònimes i limitades.

 

Supòsits d’aplicació

 

Els supòsits en què es pot donar aquest expedient són tres:

 

  • Que la junta ordinària de la societat no sigui convocada en el termini legal.
  • Si pels estatuts de la societat s’estableix la celebració d’alguna junta general, que no sigui convocada en el termini establert en els propis estatuts.
  • Si la minoria d’almenys el 5% del capital social sol·licita dels administradors la convocatòria d’una junta, i no n’atenen la sol·licitud.

 

Persones legitimades per a la sol·licitud

 

Qualsevol soci podrà instar l’expedient, sigui quin sigui el capital que representi.

 

No obstant això en el cas de sol·licitud a petició de la minoria del 5% estimem que ha de ser aquesta minoria la que sol·liciti la convocatòria judicial o registral.

 

Tramitació

 

  • El registrador mercantil procedirà a convocar la junta general en el termini d’un mes des que hagués estat formulada la sol·licitud, indicarà el lloc, dia i hora per a la celebració així com l’ordre del dia i designarà al president i secretari de la junta. En el termini, s’ha de donar audiència als administradors, i decidir el que sigui procedent.

 

  • Contra la resolució per la qual s’acordi la convocatòria de la junta general no hi haurà possibilitat de recurs.

 

  • Les despeses de la convocatòria registral seran a compte de la societat.

 

 

Des del 23 de juliol de 2015, si la junta general ordinària o les juntes generals previstes en els estatuts, no fossin convocades en el termini legal o estatutàriament establert, podrà ser-ho, a sol·licitud de qualsevol soci, prèvia audiència dels administradors, pel secretari judicial o registrador mercantil del domicili social.

 

 

PERQUÈ SABER QUE TRACTA AMB EXPERTS, LI DÓNA TRANQUIL•LITAT

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu