fbpx

Segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats: fins al 20 d’octubre 2016

Segon pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats: fins al 20 d’octubre 2016

Segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats: fins al 20 d’octubre 2016

Segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats: fins al 20 d’octubre 2016 620 355 arluk

Li recordem que el pròxim dia 20 d’octubre finalitza el termini per presentar el SEGON pagament fraccionat del 2016 de l’impost sobre societats.

 

Aquelles Societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

 

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’octubre (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’octubre).

 

Així mateix els recordem que les variacions en la composició del grup de consolidació fiscal en l’impost sobre societats hauran de ser comunicades, per la societat dominant, a la declaració del primer pagament fraccionat al qual afecti aquella nova composició.

 

Atenció. Novetats importants per als pagaments fraccionats a realitzar en els primers 20 dies naturals del mes d’octubre de 2016

 

Com ja el vàrem informar en dies passats, el Reial decret-llei 2/2016, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre i que afecta els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, estableix un tipus mínim del pagament fraccionat (23%) i incrementa la proporció del pagament fraccionat (al 24%), per a aquells contribuents l’import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu dels quals, sigui almenys de 10 milions d’euros. Aquestes modificacions s’apliquen ja als pagaments fraccionats que s’han d’efectuar en el mes d’octubre i desembre del 2016.

 

Recordi que per a aquestes grans empreses:

 

  • S’estableix un import mínim del pagament fraccionat del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys “corregut” (base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici), i s’eleva aquest percentatge per a alguns contribuents de l’impost al 25%.
  • S’incrementa el tipus de gravamen aplicable a la base imposable correguda (base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici) de l’impost del 17% al 24%, per a aquells contribuents amb un tipus de gravamen del 25%, i increment també del tipus de gravamen per a la resta de contribuents.

 

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor,  ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions. 

 

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti. 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu