fbpx

SAP QUE EL COST DEL DESCOBERT EN COMPTE CORRENT (INTERESSOS I COMISSIONS) ESTÀ LEGALMENT LIMITAT?

SAP QUE EL COST DEL DESCOBERT EN COMPTE CORRENT (INTERESSOS I COMISSIONS) ESTÀ LEGALMENT LIMITAT?

SAP QUE EL COST DEL DESCOBERT EN COMPTE CORRENT (INTERESSOS I COMISSIONS) ESTÀ LEGALMENT LIMITAT?

SAP QUE EL COST DEL DESCOBERT EN COMPTE CORRENT (INTERESSOS I COMISSIONS) ESTÀ LEGALMENT LIMITAT? 250 250 arluk

El cost del descobert en compte corrent (interessos i comissions) està legalment limitat, de manera que la taxa anual equivalent (TAE) del descobert no pot superar 2,5 vegades l’interès legal dels diners a cada moment. No obstant això, de vegades no es respecta aquest límit legal i les entitats cobren per sobre d’aquest límit legal. Nosaltres el podem ajudar a reclamar contra les entitats financeres, i si escau, davant els jutjats.

 

Trobar-se amb un descobert en compte és una circumstància que es pot donar en un moment donat o fins i tot més vegades que les que seria desitjable. Un rebut cobrat abans d’hora, una despesa inesperada o haver calculat malament el pressupost del mes poden provocar que l’entitat hagi d’avançar els fons necessaris per fer front a aquestes despeses, fet que genera una sèrie de conseqüències, com retornar immediatament la bestreta, abonar els interessos generats pel descobert i abonar la comissió bancària corresponent.

 

Els anomenats descoberts, s’originen quan es retira més diners de l’existent en el nostre compte corrent i ens quedem amb un saldo negatiu, i es deu aquests diners a la seva entitat bancària. És el que es coneix com “estar en números vermells”.

 

Els càrrecs per comissions bancàries degudes al descobert o al retard en el pagament de les quotes d’una targeta, hipoteca o crèdit en els nostres comptes és una cosa habitual, de fet són centenars de milers els usuaris que una o diverses vegades han vist com els seus bancs o caixes els cobren una comissió, i en alguns casos excessiva depenent de l’entitat.

 

Quan es produeix un descobert? La comissió està legalment limitada?

 

Com ja hem comentat, els descoberts en compte corrent es produeixen quan vostè realitza una retirada de diners sense que hi hagi saldo suficient i l’entitat li avança els fons necessaris. En aquest cas, té l’obligació de:

 

  • Retornar de forma immediata la bestreta
  • Pagar els interessos del descobert
  • Pagar les comissions bancàries corresponents.

 

Un descobert en compte, per tant, genera una sèrie de costos, que varia en funció de l’entitat, però que està legalment limitat,  ja que la taxa anual equivalent (TAE, que engloba el tipus d’interès al qual s’ofereix un servei més les despeses i comissions que generi), del descobert en comptes corrents no pot superar 2,5 vegades l’interès legal dels diners a cada moment.

 

 

El banc com calcula la comissió per descobert?

 

La comissió per descobert té dues parts:

 

  • Part fixa. El banc la cobra únicament per notificar-li l’existència del descobert en compte.
  • Part variable. El banc et cobra un tipus d’interès sobre el descobert. El tipus d’interès per descobert aplicat pel banc en concepte de comissions, com ja hem comentat, no pot ser mai superior a multiplicar 2,5 vegades el tipus d’interès legal dels diners.

 

Si hi ha hagut diversos saldos negatius en el seu compte al llarg d’un període de temps (per exemple, un mes) el tipus d’interès s’aplicarà sobre el descobert més elevat que hi hagi hagut durant aquest període de temps.

 

Atenció. MAI l’entitat bancària pot cobrar-nos comissions si els descoberts són generats per causes alienes al client (per exemple, els que són conseqüència que el banc passi determinades factures amb una data diferent de la pactada amb l’usuari bancari).

Vigili perquè les entitats apliquen les despeses generades per un descobert fins i tot si  ha estat per qüestió d’hores, ja que es tracta d’un procés automàtic.

 

El que ha de saber de les comissions per descoberts

 

  • Ha de saber que el cost del descobert (interessos i comissions) està legalment limitat per al cas de “consumidors”. La TAE del descobert en comptes corrents no pot superar 2,5 vegades l’interès legal dels diners a cada moment, que per 2016 s’ha fixat en el 3% (3% x 2,5 = 7,50%, límit de la TAE per a descoberts amb consumidors en 2016).
  • Si es produeix un descobert en el seu compte, l’entitat ha de comunicar-li el detall de la liquidació efectuada en el compte corrent com a conseqüència d’aquest descobert mitjançant el lliurament del corresponent document de liquidació.
  • Segons l’article 20 de la Llei 16/2011, de 24 de juny de contractes de crèdit al consum, en cas de descoberts acceptats tàcitament, el consumidor haurà de ser informat individualment, en el termini i forma que reglamentàriament s’estableixi, del tipus deutor, possibles tipus de referència aplicables, així com de les eventuals modificacions. Si el descobert es perllonga més d’un mes, se l’informarà igualment del descobert i el seu import, del tipus deutor, i de les penalitzacions, despeses o interessos de demora.

 

Si li cobren aquestes o altres comissions de forma indeguda, no dubti a consultar-nos, nosaltres el podem assessorar perquè realitzi una reclamació  davant el seu banc o els jutjats i no li cobrin de més.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu