fbpx

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d'octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom 650 400 arluk

Li recordem que si vostè és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot modificar aquesta quantia en dos moments al llarg de l’any.

 

Aquests moments són: abans de l’1 de novembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé, abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de juliol de l’any en qüestió. Per aquest motiu si pensa canviar la seva cotització té fins al 31 d’octubre de 2015 per fer-ho.

 

Així per exemple, li mostrem aquesta escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents en 2015):

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de cotització

Contingències comunes

Cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

884,40

-mínima en 2015-

29,90% (*)

264,44

953,70

-mínima per a treballadors de 48 anys o més a 01-01-2015,  amb excepcions

29,90%

285,16

1.000

29,90%

299

1.202

29,90%

359,40

1.945,80

-màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més, amb excepcions-

29,90%

581,79

3.606,00

-màxima en 2015-

29,90%

1.078,19

 

(*) 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

Així mateix, els recordem, que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

 

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins al 30 de setembre).

 

Termini per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat i data d’efectes de la renúncia

 

Per als qui no hagin exercit el dret d’opció durant l’any 2015, el termini per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat finalitza, com s’ha indicat, el 30 de setembre de 2015.

 

La data d’efectes del canvi de cobertura serà:  

 

  • El primer dia del mes següent a la data de la sol·licitud quan:

 

  • Es presenti fins al 30 de setembre de 2015.
  1. S’hagi presentat en un moment anterior al 20 de setembre de 2015 i així consti fefaentment.

 

En aquests supòsits (dels quals s’exceptua als treballadors autònoms del règim especial del mar), es procedirà, prèvia sol·licitud de l’interessat, a la devolució de les quotes ingressades en concepte de prestació de cessament d’activitat, pel període comprès entre la data d’efectes de la renúncia (recordi: primer dia del mes següent a la sol·licitud) i l’1 d’octubre de 2015.

 

  • L’1 de gener de 2016, quan la sol·licitud es presenti a partir de l’1 d’octubre de 2015.

 

Si està interessat a modificar la base de cotització o quota, li agrairíem que ens ho fes saber com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu