fbpx

RECORDI QUE EL 2016 NO HA D’APLICAR LA RETENCIÓ DE L’1% A DETERMINATS EMPRESARIS QUE TRIBUTAVEN EN MÒDULS

RECORDI QUE EL 2016 NO HA D'APLICAR LA RETENCIÓ DE L'1% A DETERMINATS EMPRESARIS QUE TRIBUTAVEN EN MÒDULS

RECORDI QUE EL 2016 NO HA D’APLICAR LA RETENCIÓ DE L’1% A DETERMINATS EMPRESARIS QUE TRIBUTAVEN EN MÒDULS

RECORDI QUE EL 2016 NO HA D’APLICAR LA RETENCIÓ DE L’1% A DETERMINATS EMPRESARIS QUE TRIBUTAVEN EN MÒDULS 300 300 arluk

S’exclouen del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, a partir de 2016, les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les de fabricació i construcció (obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.), que queden exclosos d’aquest règim, i han de tributar en estimació directa (és a dir, per la diferència entre els seus ingressos i despeses reals).

 

Li recordem que com a conseqüència de la reforma fiscal de l’IRPF, l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, que desenvolupa per 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (BOE 18 de novembre),  exclou del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016  a les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) subjectes a retenció de l’1 per cent en l’exercici 2015.

 

Per tant, s’exclouen del mètode d’estimació objectiva, a partir de 2016, les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les de fabricació i construcció (obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.), que queden exclosos d’aquest règim, i han de tributar en estimació directa (és a dir, per la diferència entre els seus ingressos i despeses reals).

 

Tingui present que:

 

  • Fins ara, a aquests empresaris se’ls havia de practicar una retenció de l’1%. No obstant això, ara ja no se’ls haurà de retenir res.
  • Tampoc hauran de retenir-los en els pagaments que els efectuïn el 2016 per serveis rebuts el 2015 (l’obligació de retenir neix al moment del pagament i es regeix per la norma vigent en aquest moment).

 

Vegeu: comparativa d’activitats incloses en el mètode d’estimació objectiva IRPF i en el règim especial simplificat IVA  (258 KB).

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu