fbpx

QUINA QUANTITAT HA DE PAGAR PER L’ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D’UN DELS SEUS TREBALLADORS?

QUINA QUANTITAT HA DE PAGAR PER L'ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D'UN DELS SEUS TREBALLADORS?

QUINA QUANTITAT HA DE PAGAR PER L’ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D’UN DELS SEUS TREBALLADORS?

QUINA QUANTITAT HA DE PAGAR PER L’ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D’UN DELS SEUS TREBALLADORS? 2655 2396 arluk

Recordi que la indemnització per acomiadament improcedent es calcula segons l’antiguitat de l’afectat en l’empresa. Si el contracte es va formalitzar a partir del 12 de febrer de 2012, la indemnització és de 33 dies de salari per any treballat, amb un topall de 24 mensualitats. Si el contracte es va formalitzar abans d’aquesta data, la indemnització es calcula en dos trams.

 

Li recordem que la indemnització per acomiadament depèn fonamentalment de tres factors:

 

  • El salari del treballador. En concret, la quantitat total del que es cobra (salari brut anual).

 

  • La seva antiguitat en l’empresa. A l’hora de comptar els mesos d’antiguitat del treballador per a la indemnització si es treballa un dia d’un mes, és com si s’hagués treballat tot el mes complet.

 

  • Tipus d’acomiadament que se li hagi fet, ja que actualment, solament tenen indemnització: l’acomiadament objectiu, i l’acomiadament improcedent. Si un acomiadament és procedent, no hi ha dret a la indemnització, encara que sí a la quitança.

 

Acomiadament improcedent i antiguitat

 

Segons quina sigui la data de la incorporació del treballador a l’empresa, el càlcul s’ha de fer d’una forma o d’una altra:

 

  • Si el contracte es va formalitzar a partir del 12 de febrer de 2012, la indemnització és de 33 dies de salari per any treballat, amb un topall de 24 mensualitats.

 

  • Si el contracte es va formalitzar abans d’aquesta data, la indemnització es calcula en dos trams: pel temps transcorregut fins a aquesta data, la indemnització és de 45 dies de salari per any treballat (amb un màxim de 42 mensualitats); i pel temps treballat a partir del 12 d’abril de 2012, de 33 dies. La indemnització total té un topall de 720 dies de salari, tret que el càlcul reportat en el primer tram sigui superior, en aquest cas aquesta quantia opera com a topall màxim (i ja no s’ha de calcular el segon tram).

 

Per tenir la quantitat final d’indemnització per acomiadament improcedent, caldrà sumar els dos trams.

 

A l’efecte de calcular l’antiguitat, els períodes de treball inferiors a l’any es prorrategen per mesos.

 

Exemple:

 

Un treballador que guanya 1.000 € bruts al mes en 14 pagues va entrar a treballar el 14 d’agost de 2011 en una empresa i va deixar de treballar el 21 de gener de 2016 per un acomiadament declarat improcedent. Els passos a seguir serien els següents:

 

  • Primer pas: calcular el “salari-dia”: el primer pas és trobar el salari diari que es cobra, pel que cal recopilar les nòmines dels 12 últims mesos, incloses les pagues extra si no es tenen prorratejades.

 

  • Segon pas: calcular la quantitat total “d’anys treballats”: hem vist que les indemnitzacions es paguen d’aquesta manera “tants dies de salari per any treballat” i ja sabem calcular l’import del salari diari. Ara anem amb els “anys treballats”. Lògicament no cal arribar a acumular un any sencer, el càlcul es fa per dies. A l’hora de calcular quants dies tenim treballats en l’empresa cal tenir en compte que per fer aquest càlcul se segueix la regla que si es treballa un dia del mes, es computa tot el mes sencer, com si s’hagués treballat complet.

 

  • Tercer i últim pas: aplicar la indemnització corresponent. Com hem comentat, hi ha diferents tipus d’indemnització, segons el tipus d’acomiadament i l’antiguitat del treballador: 20 dies de salari per any treballat, 33 dies per any, 45 dies per any. Una vegada que coneixem el tipus d’indemnització, cal multiplicar-la pel salari diari que hem calculat i els “anys treballats”.

 

Anem a la pràctica:

 

1r. En ser un contracte anterior al 12 de febrer de 2012 calculem els dies transcorreguts des del 14 d’agost de 2011 fins al 12 de febrer 2012.

 

Total de dies del primer tram: 195 dies treballats

 

Per calcular-ho de forma anual, dividim els 195 dies entre 365 = 0,53 anys.

 

2n. Cal calcular els dies del segon tram des del 12 de febrer de 2012 fins al 21 de gener de 2016 tenint en compte que el mes de gener de 2016 es comptarà sencer.

 

Total de dies del segon tram: 1.448 dies treballats

 

Per calcular-ho de forma anual, dividim els 1.448 dies entre 365 = 3,97 anys.

 

3r. Com que hi ha dos tipus d’indemnitzacions, hem de multiplicar el temps treballat en el primer tram per la indemnització que li correspon a cadascun:

 

Indemnització en el primer tram: 0,53 anys treballats x 45 dies = 23,85 dies de salari

 

Indemnització en el segon tram: 3,97 anys treballats x 33 dies = 131,01 dies de salari

 

Sumant les dues quantitats hem de correspondre un total de 154,85 dies de salari

 

4t. Calculem el salari brut mitjà diari corresponent a les últimes 12 nòmines:

 

1.000 € al mes x 14 pagues = 14.000 € bruts a l’any

 

14.000 € a l’any / 12 mesos = 1166,67 € bruts al mes

 

1.166,67 al mes / 30 dies = 38,89 € bruts al dia

 

5è. Finalment, multipliquem el salari mitjà brut diari pels dies que corresponen d’indemnització:

 

154,85 dies de salari x 38,89 € bruts al dia = 6.022,12 € d’indemnització per acomiadament

 

Acomiadament objectiu: indemnització de 20 dies per any treballat

 

Quan una empresa acomiada a un treballador amb un acomiadament objectiu, ha de pagar-li al mateix moment de lliurar-li la carta d’acomiadament una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall màxim de 12 mensualitats, és a dir, que en cap cas la indemnització no podrà ser superior del resultat de multiplicar el salari mensual per 12.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu