fbpx

QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES BESTRETES DE CLIENTS?

QUAN ES DECLARA L'IVA DE LES BESTRETES DE CLIENTS?

QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES BESTRETES DE CLIENTS?

QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES BESTRETES DE CLIENTS? 645 412 arluk

Si la seva empresa rep una paga i senyal a compte d’una operació que es farà més endavant, haurà d’emetre una factura que desglossi l’IVA, i caldrà ingressar l’IVA en l’autoliquidació corresponent a la data del cobrament, i no a la declaració corresponent a la data de la factura.

 

Li recordem que quan la seva empresa rep una bestreta ha d’emetre una factura completa per l’import anticipat, que inclourà l’IVA corresponent. Però pari compte, perquè haurà d’ingressar l’IVA a la declaració corresponent a la data de cobrament de la bestreta, i no a la declaració corresponent a la data de la factura.

 

Quan es realitzi la venda definitiva en un futur haurem d’emetre la factura definitiva descomptant en aquest moment la quantitat rebuda com a bestreta de tal forma que en aquesta factura figuri l’IVA que falta per facturar.

 

D’altra banda, tingui en compte que en el model 347, o declaració anual d’operacions amb tercers, la informació es desglossa per trimestres, si la bestreta i l’operació són en trimestre diferents es podrien produir incoherències entre la declaració del deutor i la del creditor.

 

Per tant, per evitar la possible sanció per ingressar l’IVA fora de termini i per la incorrecció a la declaració d’operacions amb tercers, si es troba en aquesta situació, li recomanem que repercuteixi l’IVA de les bestretes i les ingressi al moment del seu cobrament, i no a la declaració corresponent a la data de la factura.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu