fbpx

POT RECLAMAR LES COMISSIONS AL SEU BANC PER LES COMISSIONS DE MANTENIMENT DE COMPTES ASSOCIATS

POT RECLAMAR LES COMISSIONS AL SEU BANC PER LES COMISSIONS DE MANTENIMENT DE COMPTES ASSOCIATS

POT RECLAMAR LES COMISSIONS AL SEU BANC PER LES COMISSIONS DE MANTENIMENT DE COMPTES ASSOCIATS

POT RECLAMAR LES COMISSIONS AL SEU BANC PER LES COMISSIONS DE MANTENIMENT DE COMPTES ASSOCIATS 500 333 arluk

Recordi que quan els comptes es mantenen per imposició del banc o quan són utilitzats exclusivament per abonar els interessos d’un dipòsit o per donar servei a un préstec hipotecari no correspon als clients abonar les despeses de cap comissió per manteniment o administració. Recorri en aquests casos i deixi’s assessorar pel nostre departament jurídic.

 

L’informem que pot reclamar determinades comissions que el seu banc o entitat financera li cobra i que són de dubtosa legalitat. Com per exemple, la que algunes entitats financeres apliquen a comptes corrents creats i utilitzats per pagar únicament la quota de la hipoteca. És a dir, no tenen nòmines ni rebuts domiciliats, ni targetes de crèdit associades, etc.

 

M’obliguen a tenir un compte obert

 

Són aquells supòsits en els quals per poder pagar la hipoteca o un préstec, el banc m’obliga a tenir un compte corrent obert. Doncs bé, sàpiga que és abusiu i il·legal cobrar una comissió de manteniment a aquest tipus de comptes.

Circular del Banc d’Espanya contra aquestes comissions

 

El Banc d’Espanya dóna llibertat a les entitats financeres a l’hora d’establir les comissions i despeses dels seus serveis.

 

No obstant això hi ha una normativa que protegeix als clients de les entitats de crèdit, que indica tres característiques que s’han de complir perquè aquestes comissions i despeses que cada entitat estableix, siguin considerades legals.

 

I són, que existeixi un servei efectiu per al client, que el servei l’hagi sol·licitat el client o l’hagi acceptat en ferm i que la comissió que es pretengui repercutir, no excedeixi dels màxims de tarifes informades per l’entitat de crèdit al Banc d’Espanya.

 

I pel que fa a comissions de manteniment en comptes vinculats a operacions de passiu (dipòsits, termini fix, fons, etc.), el codi de bones pràctiques bancàries, així com el servei de reclamacions del Banc d’Espanya consideren el següent:

 

Que quan els comptes es mantenen per imposició de l’entitat o quan són utilitzats exclusivament per abonar els interessos d’un dipòsit, no correspon als clients abonar les despeses de cap comissió de manteniment o administració.

 

Això mateix seria extensible a mantenir un compte obert per contractar un fons d’inversió, un dipòsit estructurat, etc.

 

Hipoteques

 

Si en contractar la seva hipoteca, el banc el va obligar a obrir un compte l’única finalitat del qual és la de realitzar els pagaments mensuals del préstec, ha de tenir present que:

 

  • Si la seva hipoteca és anterior a l’abril de 2012, el banc no pot cobrar-li comissió de manteniment d’aquest compte.
  • Si la seva hipoteca és posterior, el Banc d’Espanya considera que sí que es pot cobrar si el va informar prèviament d’això i la comissió es va pactar en la hipoteca.

 

Com s’ha de reclamar?

 

Quan l’entitat no vol fer-ho o no li fan cas, malgrat haver-ho sol·licitat, i considerem que s’han vulnerat els nostres drets com a consumidors de productes bancaris, ha d’enviar una carta al defensor del client del banc que està obligat a contestar en un termini màxim de dos mesos. La seva resposta ha d’estar motivada en dret. És a dir, argumentada.

 

Si la seva resposta és desfavorable o passen dos mesos i no l’han contestat, el següent pas és reclamar al Banc d’Espanya, que s’encarrega de resoldre les queixes, reclamacions i consultes relacionades amb les entitats de crèdit. S’ha de pronunciar i emetre un informe en quatre mesos. El seu informe, no obstant això, no és vinculant però els bancs el solen complir. I si no hi ha altre remei, si també vol que li retornin les quantitats cobrades indegudament, ho haurà de reclamar als tribunals.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu