fbpx

PER A QUÈ SERVEIX EL NIE? L’AJUDEM A TRAMITAR-LO…

PER A QUÈ SERVEIX EL NIE? L’AJUDEM A TRAMITAR-LO…

PER A QUÈ SERVEIX EL NIE? L’AJUDEM A TRAMITAR-LO…

PER A QUÈ SERVEIX EL NIE? L’AJUDEM A TRAMITAR-LO… 800 600 arluk

El NIE (número d’identificació d’estrangers), és necessari per a qualsevol activitat econòmica a Espanya (fins i tot si el titular del NIE té la seva fiscalitat en una altra jurisdicció), com són la compravenda de propietats, registre i pagament dels impostos en general, compravenda d’un vehicle, l’obtenció d’una llicència de conduir, ser l’amo d’una empresa, treballar, accedir als serveis de seguretat social i de salut, els serveis públics (per exemple, la contractació d’aigua i electricitat), l’acceptació d’una herència, etc.

 

Són molts els estrangers que viuen o que volen venir a Espanya i es parla del NIE com el document que avala la seva estada legal. Però què és el NIE? Per a què serveix? Com es gestiona? L’hi expliquem de manera resumida a continuació:

 

Què és el NIE?

 

El NIE és un document que expedeix la Direcció General de la Policia, i del que n’han de disposar els estrangers que tenen interessos econòmics a Espanya.

 

Els estrangers al favor dels quals s’iniciï un procediment per obtenir un document que els habiliti per romandre en territori espanyol que no sigui un visat, aquells als quals se’ls hagi incoat un expedient administratiu en virtut del disposat en la normativa sobre estrangeria i aquells que pels seus interessos econòmics, professionals o socials es relacionin amb Espanya seran dotats, a l’efecte d’identificació, d’un número personal, únic i exclusiu, de caràcter seqüencial.

 

És un número únic i personal per a cada estranger a Espanya, relacionat amb el número d’identificació per als ciutadans espanyols. Es compon de 9 dígits, dos dels quals són lletres (una al principi i una altra al final), els restants són nombres. Per exemple, un NIE apareixeria com “X1234567X”.

 

El número personal serà l’identificador de l’estranger, que haurà de figurar en tots els documents que se li expedeixin o tramitin, així com en les diligències que s’estampin en el seu passaport o document anàleg, excepte en els visats.

 

Atenció. Tant els ciutadans comunitaris pertanyents a la Unió Europea, com els extracomunitaris han de sol·licitar el NIE, sigui per motius fiscals, laborals o de residència.

 

Per a què serveix el NIE? 

 

El NIE és necessari per dur a terme tot tipus d’operacions i transaccions econòmiques i fiscals, com per exemple la compravenda de propietats, registre i pagament dels impostos en general, compravenda d’un vehicle, l’obtenció d’una llicència de conduir, ser amo d’una empresa, treballar, accedir als serveis de seguretat social i de salut, els serveis públics (per exemple, la contractació d’aigua i electricitat), l’acceptació d’una herència, per a un soci estranger que vulgui constituir una societat, etc.

 

Obtenció del NIE

 

Els estrangers que es relacionin amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials podran sol·licitar personalment el NIE a la Direcció General de la Policia, directament o a través de les oficines d’estrangeria o comissaries de policia. En el cas que l’estranger no es trobi en territori espanyol al moment de la sol·licitud, sol·licitarà l’assignació del NIE a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, a través de les oficines consulars d’Espanya a l’exterior.

 

Tingui en compte que per a la sol·licitud del NIE és necessari presentar una sèrie de documentació: 

 

Per a l’assignació del citat nombre s’han d’aportar els següents documents:

 

  • Imprès-sol·licitud normalitzat (EX-15), degudament emplenat i signat.

 

  • Original i còpia del passaport complet, o document d’identitat, o títol de viatge o cèdula d’inscripció en vigor.

 

  • Comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol·licitud.

 

  • Quan es sol·liciti a través d’un representant serà necessari que s’acrediti la representació mitjançant poder suficient en el qual consti de forma expressa que la facultat per presentar la sol·licitud del NIE, així com una fotocòpia del passaport i que s’especifiquin les causes de la sol·licitud (per exemple, compravenda).

 

Una altra possibilitat que està al seu abast per sol·licitar el NIE és nomenar un representant legal o professional especialitzat a Espanya. Tant si es troba fora del país com si no, nomenar un assessor o representant legal és una manera ràpida i eficaç d’obtenir el NIE, ja que li estalviarà cues i temps d’espera innecessaris.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu