fbpx

Novetats en el sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social

Novetats en el sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social

Novetats en el sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social

Novetats en el sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social 227 116 arluk

La Seguretat Social ha començat a notificar a les primeres empreses la seva inclusió en el nou sistema de liquidació directa de les cotitzacions. La incorporació a aquest sistema es comunica a través de notificació electrònica. La implantació del sistema de liquidació directa té caràcter progressiu en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). D’aquesta forma, cada mes, la TGSS seleccionarà els codis de compte de cotització (CCC), agrupats per Autoritzat RED, per procedir a notificar la incorporació obligatòria al sistema de liquidació directa.

 

Algunes empreses ja estan rebent les notificacions que les obliguen a incorporar-se al nou sistema de liquidació directa.

 

Els recordem que la implantació del sistema de liquidació directa, que va començar al gener de 2015, tal com confirma el butlletí de notícies RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), tindrà caràcter progressiu en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles per la TGSS. Cada mes, la TGSS seleccionarà els codis de compte de cotització (CCC), agrupats per Autoritzat RED, per procedir a notificar la incorporació obligatòria al sistema de liquidació directa. Per a aquesta selecció es tindran en compte els requisits necessaris per entrar en una primera fase en el nou sistema de cotització. Els CCC han de pertànyer al règim general, sense col·lectiu d’Administració Pública i manera de pagament normal.

 

Com s’efectuarà la notificació?

 

La notificació d’obligatorietat es dipositarà a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS) i la seva recepció segueix les mateixes regles que la resta de notificacions, és a dir, hi tindran accés tant l’empresa com l’autoritzat RED del CCC (codi de co0mpte de cotització) principal.

 

A més, paral·lelament i de forma addicional a la notificació de l’obligatorietat a la seu, s’informarà l’Autoritzat RED a través d’un missatge en la Winsuite, sobre la incorporació dels CCC que gestiona al sistema de liquidació directa.

 

Tal com disposa la norma, la incorporació dels subjectes responsables al sistema de liquidació directa es produeix a partir del primer dia del mes natural següent a aquell en què es notifica l’obligatorietat a la seu. Des del moment de la incorporació, les empreses disposen d’un període de pràctiques de tres mesos.

 

Aquestes pràctiques permetran a l’Autoritzat RED conèixer el nou sistema i conciliar la informació de les empreses que gestiona amb les dades disponibles a les bases de la TGSS, facilitant una millor transició al nou sistema de cotització. És important recordar que durant el període de tres mesos de pràctiques els Autoritzats RED, per al compliment de les obligacions, han de continuar liquidant les cotitzacions, com sempre, en l’actual sistema d’autoliquidació. Transcorregut aquest període, és a dir, a partir del tercer mes natural següent a aquell en què ha tingut lloc la incorporació al mateix, el sistema de liquidació directa s’aplica amb caràcter obligatori, i els autoritzats han de liquidar les cotitzacions per aquest sistema i abandonar definitivament l’actual sistema d’autoliquidació.

 

En aquest moment s’efectuarà el canvi del mitjà de transmissió de l’Autorització, de manera que només podrà transmetre liquidacions pel nou sistema. A manera d’exemple, els CCC que rebin la notificació d’obligatorietat en el mes d’abril, quedaran incorporats al sistema de liquidació directa des de l’1 de maig, podran realitzar pràctiques en els mesos de maig a juliol i hauran de transmetre obligatòriament la seva liquidació pel nou sistema en el mes d’agost.

 

Atenció. Recordi que la incorporació a aquest sistema es comunica a través de notificació electrònica. Per tant:

 

  • Accedeixi cada setmana a la seva bústia electrònica i revisi si té alguna notificació. Per a això accedeixi a la Seu Electrònica de la Seguretat Social i triï els menús “La meva Seu Electrònica” / “Les meves notificacions” / “Consulta i Signatura de Notificacions Telemàtiques”.
  • Si en el seu moment va comunicar una adreça de correu electrònic per rebre un avís de cada notificació efectuada a la seva empresa, no es confiï. Si a causa d’algun problema informàtic no rep els avisos, la notificació continua sent vàlida.

 

La notificació s’entén efectuada al moment en el qual el destinatari accedeix a la bústia electrònica. Si transcorren 10 dies des de l’enviament i no s’ha accedit a la bústia, s’entendrà automàticament com notificada.

 

SUBSTITUCIÓ DE WINCRET@ PER L’APLICACIÓ SILTRA PER ALS ENVIAMENTS DES DE L’1 DE MAIG

 

S’ha procedit a la substitució de l’aplicació WinCret@ utilitzada durant la fase de pràctiques del sistema de liquidació directa, per la nova aplicació SILTRA PRACTICAS per a l’enviament, recepció i impressió de fitxers.

 

La nova aplicació inclou novetats i millores respecte a la versió de WinCret@, que des del dia 29 d’abril ja no es pot descarregar pels autoritzats que desitgin incorporar-se a realitzar proves. Els usuaris que actualment es troben realitzant transmissions en pràctiques amb l’aplicació WinCret@ hauran de procedir a la descàrrega de la versió SILTRA PRACTICAS per efectuar els enviaments a partir de l’1 de maig, ja que *WinCret@ deixarà d’actualitzar-se.

 

La informació sobre la nova aplicació es troba disponible a la pàgina web de la Seguretat Social.

 

ASSIGNACIÓ DE CODIS DE COMPTE DE COTITZACIÓ (CCC)

 

Amb motiu de la incorporació de les empreses al sistema de liquidació directa s’han revisat els processos d’assignació de codis de compte de cotització (CCC) als Autoritzats RED.

 

Els CCC que no hagin rebut la notificació d’obligatorietat del sistema de liquidació directa que s’assignin a un Autoritzat RED que els seus CCC ja han estat notificats, quedaran incorporats al nou sistema. Aquesta assignació desencadenarà la notificació de l’obligatorietat al CCC que s’assigni en els termes comentats anteriorment i aquesta incorporació queda registrada en els sistemes d’informació de la TGSS. Segons el moment en què es produeixi, l’assignació funciona de la següent manera:

 

 Si el CCC s’assigna a l’Autoritzat RED dins del període de pràctiques de tres mesos dels seus CCC, està obligat a transmetre pel sistema de liquidació directa en la mateixa data que la resta de CCC que ja estaven assignats a l’Autoritzat al moment de la notificació en seu, mantenint la filosofia d’entrada de tots els CCC en el nou sistema al mateix moment.

 

 Si el CCC s’assigna a l’Autoritzat RED passats els tres mesos de pràctiques, quan els seus CCC ja apliquen el sistema de liquidació directa amb caràcter obligatori, les seves cotitzacions s’han de liquidar pel nou sistema de liquidació directa des del moment de l’assignació del CCC a l’Autoritzat RED. En aquest cas, per permetre l’assignació, el CCC no pot haver realitzat la liquidació de cotitzacions en el sistema d’autoliquidació en el mes en què se sol·licita l’assignació.

 

Amb aquest plantejament, es garanteix que els Autoritzats RED únicament utilitzin, en un mateix període, un únic sistema de liquidació per saldar les cotitzacions dels CCC que gestionen. Per garantir el compliment del caràcter obligatori del sistema de liquidació directa, aquells CCC que ja hagin rebut la notificació d’obligatorietat (CCC de règim general, sense col·lectiu d’Administració Pública i manera de pagament normal) solament es podran assignar a una altra Autorització RED que els seus CCC també hagin estat notificats (per tant, habilitada per transmetre en el sistema de liquidació directa).

 

En qualsevol cas, es tracta d’una qüestió transitòria que es produirà durant la implantació del nou sistema de liquidació directa.

 

DESASSIGNACIÓ DE CODIS DE COMPTE DE COTITZACIÓ (CCC)

 

A finals de març, coincidint amb la implantació del nou sistema de liquidació directa, d’acord amb la normativa vigent i dins d’un objectiu més ampli de millora de la gestió del sistema RED, es va procedir a la desassignació automàtica de CCC sense activitat.

 

Els CCC desassignats figuraven en Autoritzacions RED en els sistemes de la TGSS però no tenien activitat, per no tenir treballadors durant més d’un any. Aquest procés, que es produirà amb una periodicitat mensual, permet ajustar la gestió del sistema i la situació d’Autoritzacions RED i CCC al compliment de les obligacions.

 

Es recorda que les Autoritzacions RED han de sol·licitar la desassignació dels CCC pels quals no estiguin realitzant una gestió real, per falta de treballadors en alta, a través del Sistema RED.

 

PRÀCTIQUES EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA AMB CARÀCTER PREVI A LA NOTIFICACIÓ

 

Actualment, està oberta la possibilitat de realitzar pràctiques, amb caràcter previ a la notificació de l’obligatorietat del sistema de liquidació directa, a totes les Autoritzacions RED que compleixin els requisits esmentats anteriorment (tots els CCC assignats han de pertànyer al règim general, manera de pagament normal i no comptar amb col·lectiu d’Administració Pública).

 

La participació en les pràctiques suposa per als Autoritzats RED disposar d’un període addicional de prova en el sistema de liquidació directa respecte al previst en el procediment d’obligatorietat del nou sistema.

 

La participació en aquestes pràctiques es gestiona a través de la Direcció Provincial de la TGSS corresponent.

 

RED DIRECTE

 

Al febrer de 2015, es va produir l’adaptació de RED Directe al nou sistema de liquidació directa, incloses noves funcionalitats i serveis que ja van ser detallats en el butlletí de notícies RED Especial de gener de 2015.

 

Per aquest motiu, tots aquells CCC pertanyents al règim general, que estiguessin assignats en el mes de febrer o s’assignin en mesos posteriors a Autoritzacions de RED Directe, estan incorporats al sistema de liquidació directa i si desitgen canviar d’autoritzat, n’hauran de triar un habilitat per transmetre en aquest sistema, és a dir, una Autorització amb mitjà de transmissió RED Directe o sistema de liquidació directa.

 

Es recorda que amb el nou sistema de liquidació directa:

 

 El termini de presentació finalitza a les 23.59 (hora peninsular) del penúltim dia natural del mes. El termini reglamentari d’ingrés no es modifica si bé cal tenir en compte que aquest ingrés només es podrà realitzar a través de les modalitats de pagament (càrrec en compte o rebut de pagament electrònic) que s’obtenen com a conseqüència de la presentació efectuada en el termini indicat anteriorment.

 

 Si es vol optar per la modalitat de pagament de càrrec en compte, s’haurà de comunicar aquest compte a través del servei de comunicació de dades bancàries sense que s’hagi d’introduir durant la confecció de la liquidació, ja que el sistema prendrà les dades consignades en l’esmentat servei al moment de la confirmació. En aquest mateix servei de comunicació de dades bancàries, s’haurà d’informar el compte per a aquells supòsits en els quals la liquidació resulti creditora.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu