fbpx

Nou tauler d’anuncis de la Seguretat Social

Nou tauler d'anuncis de la Seguretat Social

Nou tauler d’anuncis de la Seguretat Social

Nou tauler d’anuncis de la Seguretat Social 476 488 arluk

Les notificacions en matèria de Seguretat Social, que, per diversos motius, plantegin problemes de localització, des de l’01-06-2015 s’han de publicar en el BOE i no en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social, que passa a denominar-se, des del 24-06-2015, tauler d’anuncis de la Seguretat Social en el qual es publicaran anuncis, acords, resolucions i comunicacions emesos per l’Administració de la Seguretat Social.

Benvolgut/da client/a:

En el BOE del dia 8 de juny, s’ha publicat l’Ordre ESS/1222/2015, de 22 de juny, per la qual es regula el tauler d’anuncis de la Seguretat Social.

 

Des de l’1 de juny de 2015, les notificacions dels actes administratius en matèria de Seguretat Social que no es puguin realitzar en els supòsits següents: que els interessats en un procediment siguin desconeguts, que s’ignori el lloc de la notificació o el seu mitjà de notificació, o bé quan s’hagi intentat la notificació, no s’hagués pogut practicar, es faran per mitjà d’un anunci publicat en el BOE, en lloc del tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social.


Sense perjudici d’això, s’ha preservat la utilització del tauler que ja es troba operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social com a mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions, comunicacions i qualssevol altres informacions de l’Administració de la Seguretat Social no afectats pels supòsits en què les notificacions s’hagin de practicar en el tauler edictal únic situat en el citat butlletí oficial, i passarà a denominar-se tauler d’anuncis de la Seguretat Social i es preveurà que les publicacions s’efectuaran en els termes que es determinin.

 

L’accés dels ciutadans al tauler d’anuncis de la Seguretat Social, a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, no necessitarà cap mena d’identificació.

 

A continuació, resumint podem assenyalar com a MITJANS DE PUBLICACIÓ D’ACTES DE LA SEGURETAT SOCIAL els següents:

 

TEU – Tauler edictal únic:

 

a) Actes publicables: notificacions dels actes administratius dictats en l’àmbit de la Seguretat Social, en els següents supòsits:

 

  • quan els interessats en el procediment són desconeguts;
  • quan s’ignora el lloc de la notificació o el mitjà pel qual s’ha de practicar;
  • quan s’ha intentat la notificació a la seu electrònica de la Seguretat Social o al domicili dels interessats, i no s’ha pogut practicar.

 

b) Termini d’exposició: 3 mesos. Transcorregut aquest termini, és necessari comptar amb el codi de verificació del corresponent anunci per accedir al seu contingut.

 

TANUSS – Tauler d’anuncis de la Seguretat Social:

 

a) Actes publicables: la resta d’anuncis, d’acords, de resolucions i de comunicacions emesos per l’Administració de la SS en l’exercici de les seves competències.

 

b) Termini d’exposició: el que determini l’òrgan competent per ordenar la seva publicació.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu