fbpx

L’òrgan d’administració de la societat serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional

L'òrgan d'administració de la societat serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional

L’òrgan d’administració de la societat serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional

L’òrgan d’administració de la societat serà competent per canviar el domicili social dins del territori nacional 264 191 arluk

Des del 27 de maig de 2015, s’ha modificat la Llei de societats de capital per establir que l’òrgan competent per canviar el domicili social dins del territori nacional serà l’òrgan d’administració, tret que els estatuts disposin que aquesta modificació sigui competència de la junta general. Fins ara l’òrgan d’administració solament era competent per al canvi de domicili dins del mateix terme municipal.

Benvolgut/da client/a:

La Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal, i amb efectes des del 27 de maig de 2015, ha dut a terme una última reforma de la Llei de societats de capital per establir que l’òrgan competent per canviar el domicili social dins del territori nacional serà l’òrgan d’administració, tret que els estatuts disposin que aquesta modificació és competència de la junta general. Fins ara l’òrgan d’administració solament era competent per al canvi de domicili dins del mateix terme municipal.

 

Atenció. Aquesta nova facultat que es dóna a l’òrgan d’administració de canviar el domicili social a qualsevol lloc del territori nacional s’ha de relacionar amb l’article 175 de la Llei de societats de capital, que estableix que “el lloc de celebració de la junta general de socis, excepte disposició contrària dels estatuts, serà en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili“.

 

Poden sorgir dubtes jurídics sobre si la nova redacció de la Llei veta, (excepte que els estatuts indiquin el contrari), a la junta de socis la competència de traslladar el domicili social dins del territori nacional. En aquest sentit, la majoria de juristes es decanten per entendre que a partir d’ara la competència per traslladar el domicili social dins del territori serà exclusivament per a l’òrgan d’administració, relegant d’aquesta manera a la junta de socis a un segon pla.

 

Per tant, partint d’aquesta interpretació majoritària, d’ara endavant l’òrgan per traslladar el domicili social dins del territori nacional serà l’òrgan d’administració sense que la junta de socis pugui ratificar o no el trasllat (a excepció de previsió estatutària en contrari).

 

No obstant això, caldrà esperar al fet que es publiqui alguna resolució de la Direcció General dels Registres i Notariat o resolució judicial sobre aquest tema, per la qual cosa haurem d’esperar abans de donar alguna cosa per segura. Els mantindrem informats sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu