fbpx

LES EMPRESES QUE ES DEDIQUEN AL TRANSPORT DE MERCADERIES QUE HAN COTITZAT (PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS) DE MÉS PODEN SOL·LICITAR UNA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

LES EMPRESES QUE ES DEDIQUEN AL TRANSPORT DE MERCADERIES QUE HAN COTITZAT (PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS) DE MÉS PODEN SOL·LICITAR UNA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

LES EMPRESES QUE ES DEDIQUEN AL TRANSPORT DE MERCADERIES QUE HAN COTITZAT (PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS) DE MÉS PODEN SOL·LICITAR UNA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

LES EMPRESES QUE ES DEDIQUEN AL TRANSPORT DE MERCADERIES QUE HAN COTITZAT (PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS) DE MÉS PODEN SOL·LICITAR UNA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 480 360 arluk

Des de l’1 de gener de 2016, els conductors de vehicles de transport de mercaderies la capacitat dels quals és superior a 3,5 tones han de cotitzar pel codi d’ocupació corresponent a l’esmentat col·lectiu (normalment, CNAE 494, un 3,70%). Aquestes empreses poden demanar una devolució de les diferències per haver cotitzat, fins a desembre de 2015, pel tipus del 6,70% en comptes d’haver-ho fet pel tipus del 3,70%. Nosaltres podem ajudar-los a tramitar les corresponents sol·licituds de devolució.

Les empreses de transport de mercaderies que, fins a 31 de desembre de 2015, han estat cotitzant en concepte d’accidents de treball i malalties professionals (AT i EP) pels seus conductors de vehicles de més de 3,5 t de càrrega útil, pel tipus corresponent a la lletra f) del Quadre II de la Tarifa de Primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals (un 6,70%), han cotitzat en excés, ja que haurien d’haver cotitzat al tipus previst pel CNAE de la seva activitat (normalment, CNAE 494, un 3,70%), d’acord amb la modificació duta a terme per la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016.

 

Fins al 31 de desembre de 2015

 

La cotització per accidents depèn de l’activitat de l’empresa (cada CNAE va lligat a un tipus de cotització). No obstant això, en alguns casos aquesta cotització depèn de l’ocupació del treballador, amb independència de l’activitat de l’empresa. D’aquesta manera, el personal que realitza treballs d’oficina cotitza a un 1%, o els conductors de vehicles amb una capacitat superior a 3,5 tones cotitzen a un 6,70%.

 

Segons el criteri actual de la Inspecció de Treball, avalat ja per alguna sentència de l’Audiència Nacional, solament s’hauria de cotitzar als epígrafs corresponents d’aquest quadre quan els treballadors realitzessin treballs aliens al nucli de l’activitat de l’empresa, però s’hauria de cotitzar pel percentatge establert en funció del CNAE de l’empresa quan el treball sí que tingués directa relació amb l’activitat d’aquesta. Això és, les empreses de transport de mercaderies havien d’haver cotitzat pels seus conductors de vehicles de més de 3,5 t de càrrega útil al tipus previst pel CNAE de la seva activitat (normalment, CNAE 494, un 3,70%). Sobre la base del mateix criteri, la Inspecció de Treball ha aixecat actes de liquidació a algunes empreses que van cotitzar per la lletra a), que inclou el “Personal en treballs exclusius d’oficina”, (un 1%) per tot el personal que exerceix el seu treball en les seves oficines, sense discriminació. Així, està mal enquadrat, per exemple, el personal del departament de tràfic d’una empresa de transport, que hauria d’haver cotitzat pel percentatge corresponent al CNAE, però sí s’estaria cotitzant correctament en aquesta lletra a) pel personal d’oficina dels departaments de recursos humans, financer, etc.

 

No obstant, aquesta norma va canviar a partir de l’1 de gener de 2016, i el codi d’ocupació és aplicable encara que l’activitat del treballador es correspongui amb la de l’empresa. La llei de pressupostos per 2016 ha modificat la redacció de la regla tercera per a la interpretació de la tarifa de primes.

 

Des de l’1 de gener de 2016: Conductors de transport de mercaderies de vehicles pesats

 

A partir d’aquesta data, les empreses hauran de cotitzar per aquests treballadors pel tipus corresponent a la lletra f) del quadre II, això és, al 6,70%, ja que el tipus corresponent a la seva ocupació difereix del que correspon en raó de l’activitat de l’empresa.

 

Per tant, aquestes empreses poden demanar una devolució de les diferències per haver cotitzat, fins a desembre de 2015, pel tipus del 6,70% en comptes d’haver-ho fet pel tipus del 3,70%.

 

La devolució comprèn les diferències que no hagin prescrit (la prescripció es produeix als quatre anys a comptar des de l’endemà que es produeix l’ingrés).

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu