fbpx

Les comunitats de propietaris queden exemptes del pagament de les taxes judicials

Les comunitats de propietaris queden exemptes del pagament de les taxes judicials

Les comunitats de propietaris queden exemptes del pagament de les taxes judicials

Les comunitats de propietaris queden exemptes del pagament de les taxes judicials 197 256 arluk

Com que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica pròpia, la Direcció General de Tributs (DGT), després de la reforma de la Llei de taxes, rectifica el seu criteri anterior i entén que l’exempció en la taxa dels propietaris persones físiques és procedent en tant que actuïn a través de la junta directiva de la comunitat i, en particular, del seu president.

 

Com ja l’hem informat, el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, ha modificat, amb efectes des del passat 1 de març de 2015, la Llei 10/2012 que regula les taxes judicials, per eximir de l’obligació de pagament de taxes per a les persones físiques en tots els ordres i instàncies, per posar fi a una situació que havia generat un enorme rebuig social i, al mateix temps, eliminar un element de retraïment en l’accés als Tribunals.

 

Doncs bé, un dubte que es plantejava era el referent a si les comunitats de propietaris estaven obligades a pagar la taxa judicial corresponent si volien acudir als tribunals de justícia, o si per contra n’estaven exemptes després de l’última modificació de la Llei de taxes des de l’01-03-2015. 

 

La DGT, en resposta a una consulta vinculant del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, en la seva consulta de 12 de març de 2015, rectifica el criteri de la consulta V1479/2013, en la qual va sostenir que les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, havien de pagar les taxes judicials reduïdes, del 0,1 per 100, en comptes de la del 0,5 per 100, en tots els procediments judicials que emprenguin, ja que no tenien personalitat jurídica pròpia, entenent ara, que en estar exemptes les persones físiques, també han d’estar-ho quan aquestes persones físiques propietàries actuïn a través de la junta directiva de la comunitat.

 

Un cop entrat en vigor el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, han quedat exemptes d’aquesta taxa les persones físiques.

 

Com que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica pròpia, la DGT reconsidera el criteri sostingut en la consulta vinculant V1479/2013 i entén que procedeix l’exempció en la taxa dels propietaris persones físiques en tant que actuïn a través de la junta directiva de la comunitat i, en particular, del seu president.

  

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu