fbpx

LA SEVA EMPRESA POT GRAVAR/VIGILAR ALS TREBALLADORS SENSE PREVI AVÍS? LI EXPLIQUEM SI ÉS POSSIBLE I QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR…

LA SEVA EMPRESA POT GRAVAR/VIGILAR ALS TREBALLADORS SENSE PREVI AVÍS? LI EXPLIQUEM SI ÉS POSSIBLE I QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S'HAN DE COMPLIR…

LA SEVA EMPRESA POT GRAVAR/VIGILAR ALS TREBALLADORS SENSE PREVI AVÍS? LI EXPLIQUEM SI ÉS POSSIBLE I QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR…

LA SEVA EMPRESA POT GRAVAR/VIGILAR ALS TREBALLADORS SENSE PREVI AVÍS? LI EXPLIQUEM SI ÉS POSSIBLE I QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR… 366 287 arluk

Una recent sentència del Tribunal Constitucional dóna validesa a la instal·lació de càmeres de seguretat sense el consentiment previ dels treballadors. En qualsevol cas, encara que pugui utilitzar els enregistraments per sancionar o acomiadar als seus treballadors, han de complir-se una sèrie de requisits perquè la mesura sigui vàlida.

La possibilitat o no de gravar als empleats durant la seva jornada laboral en les instal·lacions de l’empresa fa anys que genera problemes en els tribunals i que crea jurisprudència, sobretot des que es va generalitzar l’ús de sistemes de vigilància amb la finalitat de controlar l’activitat i productivitat dels treballadors. Aquest tipus de dispositius han servit per detectar robatoris, absències laborals i, en general, per protegir a l’empresari davant empleats que no complien les seves funcions. Però és vàlida aquesta prova? Quins requisits s’han de complir per poder gravar als empleats?

 

Doncs bé, com ja haurà llegit o sentit en algun mitjà, el Tribunal Constitucional recentment i modificant en certa manera el seu criteri pel que fa a casos anteriors, ha establert que les empreses podran vigilar amb càmeres als seus empleats sense informar-los de la fi concreta, en una sentència que canvia la seva doctrina i aclareix l’ús de càmeres de vídeo en l’empresa.

 

Efectivament, el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 3 de març de 2016 dóna validesa a la instal·lació de càmeres de seguretat sense el consentiment previ dels treballadors.

 

El cas jutjat, molt controvertit entre els propis membres del Tribunal, ja que no tots els magistrats estaven d’acord amb la sentència, va consistir que una empresa, davant les sospites que un treballador ficava la mà a la caixa, va decidir posar una càmera de seguretat. Les imatges van confirmar les sospites i la treballadora va ser acomiadada per haver-se apropiat d’efectiu de la caixa, la qual cosa l’empresa va sustentar en uns enregistraments d’una càmera de videovigilància de la qual no es va informar els treballadors, si bé en l’aparador de l’establiment, en un lloc visible, es va col·locar el distintiu informatiu.

 

És necessari demanar permís abans de gravar?

 

Fins ara, si la seva empresa volia instal·lar una càmera de videovigilància per controlar l’activitat dels seus treballadors, podia fer-ho sempre que s’hagués preavisat a la seva plantilla. És a dir:

 

  • S’havia d’informar de la instal·lació de la càmera de vídeo amb caràcter previ i indicant de forma precisa, clara i inequívoca que la seva finalitat era el control de l’activitat laboral dels treballadors.
  • Si s’instal·lava una càmera sense complir aquest requisit i després s’utilitzava l’enregistrament per acomiadar a un treballador, l’acomiadament era improcedent. Això, encara que l’enregistrament demostrés que el treballador havia incomplert les seves obligacions.

 

Canvi de criteri del Tribunal Constitucional

 

El Ple del Tribunal Constitucional ha rectificat l’anterior doctrina que exigia que els empresaris donessin una informació “prèvia, expressa, precisa, clara i inequívoca” als treballadors sobre la finalitat d’instal·lar càmeres de captació de la imatge en els llocs de treball.

 

En una sentència en la qual desestima el recurs d’empara d’una treballadora que va ser acomiadada després de descobrir-se -gràcies a una càmera la instal·lació de la qual no va ser comunicada als empleats- que es quedava amb diners de la caixa, el Tribunal Constitucional estableix que els treballadors han de ser informats genèricament de la instal·lació de càmeres però sense necessitat que l’ocupador concreti els propòsits de la mesura i l’abast del tractament d’aquestes dades personals.

 

Així, el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 3 de març de 2016 reitera que la seva empresa ha de preavisar als seus treballadors. No obstant això, matisa que és suficient amb la col·locació d’un distintiu que informi sobre la instal·lació de la càmera.

 

Per tant, permet a l’empresa adoptar les mesures de vigilància i control que estimi més oportunes per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals, sempre que reuneixin dues condicions:

 

  • Que siguin mesures proporcionades i que guardin la consideració deguda a la dignitat dels treballadors (en aquest cas, la càmera estava situada en el lloc on la treballadora realitzava el seu treball, “enfocant directament a la caixa” i, a més, en l’aparador del local hi havia un rètol informant que en el local existia aquest tipus de control, com obliga la Llei)
  • Que la seva única finalitat sigui vigilar que compleixen amb les seves obligacions laborals. En aquest supòsit, la instal·lació de les càmeres responia a la finalitat de supervisar el compliment del contracte de treball i per això era legal fer-ho.

 

Atenció. La normativa sobre protecció de dades l’obliga a col·locar un distintiu informatiu en un lloc visible (com, per exemple, a la porta d’entrada a les seves instal·lacions). Si la seva empresa compleix amb aquesta obligació, s’entén que els seus treballadors ja estan avisats.  Per tant, no haurà de lliurar-los una comunicació addicional indicant que els enregistraments s’utilitzaran per imposar sancions disciplinàries.

 

En definitiva, en cas que vulgui instal·lar una càmera de videovigilància per controlar l’activitat laboral dels seus treballadors, s’entén que aquests ja estaran avisats d’això si vostè penja un distintiu en un lloc visible del centre de treball.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu