fbpx

Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari de rebuts de l’IAE 2015 

Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de rebuts de l’IAE 2015 

Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari de rebuts de l’IAE 2015 

Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari de rebuts de l’IAE 2015  227 222 arluk

L’informem que igual que en anys anteriors, la Resolució de 26 de maig de 2015, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2015 relatius a les quotes nacionals i provincials, que es fixa des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2015, tots dos inclosos.

 Així mateix estableix que, per a aquestes quotes nacionals i provincials, el seu cobrament es realitzi a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. Si no hi ha document d’ingrés o en cas que s’extraviï, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

 Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu