fbpx

EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS UN VEÍ POT INSTAL·LAR UNA CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA SEVA PLAÇA D’APARCAMENT?

EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS UN VEÍ POT INSTAL·LAR UNA CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA SEVA PLAÇA D’APARCAMENT?

EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS UN VEÍ POT INSTAL·LAR UNA CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA SEVA PLAÇA D’APARCAMENT?

EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS UN VEÍ POT INSTAL·LAR UNA CÀMERA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA SEVA PLAÇA D’APARCAMENT? 450 300 arluk

Si el propietari pretén realitzar enregistraments d’un espai privatiu, no requereix autorització si la càmera només actua sobre aquest espai. Si el que es vol és instal·lar la càmera de manera que pugui efectuar enregistraments, si més no accidentals, d’elements comuns, la qüestió és molt diferent i la comunitat podria negar-se raonablement al·legant que es produeix una intromissió en la intimitat dels altres comuners o veïns.

 

En alguna ocasió pot succeir que algun veí o comuner vulgui  instal·lar una càmera de videovigilància en una comunitat de propietaris, i en concret a l’espai de la seva plaça d’aparcament. 

 

En aquests casos es pot plantejar les següents preguntes: ha de demanar autorització a la comunitat?, quin quòrum és necessari?. En el cas que sigui possible la seva instal·lació, qui ha d’exercir amb l’obligació de complir la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)?, la comunitat o el comuner?

 

Instal·lació de la càmera de videovigilància: espais privatius o comuns

 

Si el propietari pretén realitzar enregistraments d’un espai privatiu, no requereix autorització si la càmera només actua sobre aquest espai. És el mateix cas de qui realitza un enregistrament dins del seu habitatge. No resulta admissible un ús de l’element privatiu que perjudiqui els drets de la comunitat o d’un altre copropietari. Cal parar esment si l’enregistrament pretén fer-se exclusivament de l’element privatiu, o afecta elements comuns. 

 

Ara bé, si el que es vol és instal·lar la càmera de manera que pugui efectuar enregistraments, si més no accidentals, d’elements comuns, la qüestió és molt diferent i la comunitat podria negar-se raonablement al·legant que es produeix una intromissió en la intimitat dels altres comuners o veïns. La qüestió és que per molt que la càmera enfoqui l’espai privatiu, hem d’assegurar-nos que no és possible gravar a altres persones passant per davant de la plaça d’aparcament, per exemple, de manera que puguin generar-se intromissions.

 

En qualsevol cas, si requerim autorització per situar la càmera en un element comú, creiem que seria oportú incloure l’autorització per gravar (a més de la simple instal·lació) a fi de millorar la nostra posició davant eventuals problemes que poguessin sorgir.

 

Atenció. Cal tenir present que la videovigilància i enregistrament d’imatges amb càmeres de seguretat afecta el dret a la imatge, a l’honor i  a la intimitat personal i familiar. Heus aquí que sorgeixin tants dubtes respecte a la seva legalitat i és on la pròpia comunitat ha de posar en una balança la protecció personal i material i la privadesa del seu entorn.

 

Autorització de la comunitat

 

Si es tracta d’un servei comú de vigilància (videovigilància), i els veïns ho aproven com un servei comú. Ens facilitaria evitar-nos problemes, reduiria l’impacte econòmic i incrementaria la seguretat que es pretén. Bastaria amb el vot favorable de 3/5 dels propietaris que al seu torn representin 3/5 de les quotes.

 

Una segona opció seria plantejar la instal·lació com a iniciativa exclusiva d’un veí, amb les mateixes majories, però que també es podria aprovar amb majoria absoluta dels propietaris que siguin majoria absoluta de les quotes, i n’hi hauria prou amb majories simples en segona votació. És una via menys exigent pel comuner, però menys segura mentre que resulta més qüestionable la via emprada.

 

Protecció de dades

 

Les comunitats de propietaris empren dades de caràcter personal, ja siguin d’empleats, d’empreses amb les quals contracten serveis i fins i tot els propis veïns, per la qual cosa es fa necessària la seva protecció. Òbviament una càmera de seguretat gravant imatges de la piscina comunitària no s’adequa a la legalitat vigent de la mateixa manera que ho faria una càmera instal·lada en la porta del garatge comunitari.

 

Zones comunes

 

D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), de cada persona de la qual es pretengui recaptar dades personals ha de ser informada prèviament de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal i la finalitat de recollida d’aquestes dades així com els destinataris de la informació, i en qualsevol moment pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Per aquest motiu és necessari col·locar almenys un cartell informatiu a les zones videovigilades informant que està sent vigilat per circuit tancat de TV. El cartell ha d’estar situat en un lloc suficientment visible, sigui espai tancat o obert.

 

En cap cas les càmeres de vigilància es podran orientar a elements o zones privades i s’han de complir els requisits relatius a la protecció de dades.

 

Solament el responsable del tractament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AGPD) podrà accedir als enregistraments. Habitualment el responsable del tractament és el president de la comunitat, administrador de finques o l’empresa que manté el sistema. Prèviament és necessari notificar qui serà el responsable mitjançant el formulari corresponent. En comunitats és necessari emplenar el document de seguretat que haurà d’estar a tot moment actualitzat.

 

Zones privades

 

D’acord Llei Orgànica protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’obligat d’acomplir les obligacions en ella continguda – des del tractament de les dades a la informació a subministrar als tercers afectats per l’activitat -, és la persona que desenvolupa l’activitat d’aplegament de les dades. Així, si és el veí qui l’instal·la, serà ell l’obligat, però si aconseguim que sigui la comunitat qui assumeixi la instal·lació, serà aquesta l’obligada. Com ja hem comentat.

 

En resum, volem recordar-los que la instal·lació d’un sistema de vigilància controlat per càmeres en una comunitat de propietaris requereix una sèrie de consideracions i complir amb la legislació vigent per evitar sancions.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu