fbpx

ELS TREBALLADORS TENEN DRET A SIGNAR LA QUITANÇA EN PRESÈNCIA D’UN REPRESENTANT?

ELS TREBALLADORS TENEN DRET A SIGNAR LA QUITANÇA EN PRESÈNCIA D'UN REPRESENTANT?

ELS TREBALLADORS TENEN DRET A SIGNAR LA QUITANÇA EN PRESÈNCIA D’UN REPRESENTANT?

ELS TREBALLADORS TENEN DRET A SIGNAR LA QUITANÇA EN PRESÈNCIA D’UN REPRESENTANT? 200 200 arluk

El treballador podrà sol·licitar la presència d’un representant legal dels treballadors al moment de procedir a la signatura del rebut de la quitança, i s’hi farà constar que en el moment de la seva signatura hi era present el representant, a bé que el treballador no ha fet ús d’aquesta possibilitat. L’incompliment d’aquesta obligació es considera falta greu en matèria laboral, i si escau, la nul·litat de la quitança signada.

 

Com ja sabrà, tant si un treballador ha estat acomiadat, se li ha acabat el contracte o presenta una baixa voluntària, té dret a rebre la quitança.

 

Doncs bé, una qüestió que no ha de passar per alt és que el treballador a l’hora de lliurar la quitança li pot exigir la presència del representant dels treballadors.

 

És exigible la presència d’un representant dels treballadors al moment de la signatura de la quitança?

 

Sí, és un dret del treballador que signa la quitança, no obstant això en ser un dret potestatiu pot renunciar a fer ús d’aquesta possibilitat sense que la renúncia afecti la validesa de la quitança. Però quan la presència d’un representant dels treballadors sigui reclamada pel treballador i l’absència sigui deguda a un incompliment empresarial, determinarà la nul·litat de la quitança signada, no obstant això, s’haurà d’acreditar pel treballador aquest incompliment empresarial, inexistent quan no existeixi representació legal dels treballadors en l’empresa o la seva absència sigui imputable a la pròpia representació legal.

 

Signatura de la quitança en presència del representant

 

D’acord amb l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors, quan l’empresa li doni al treballador la quitança, pot demanar que un representant dels treballadors hi sigui present perquè l’assessori. En aquest cas, s’haurà d’indicar en la quitança la presència del representant legal. Si l’empresa no deixa que el representant dels treballadors hi sigui present, el treballador n’haurà de deixar constància en la quitança.

 

Per tant, si el treballador sol·licita la presència d’un representant legal, l’empresari no pot negar-s’hi ni impedir-ho.

 

Infracció greu

 

L’incompliment d’aquesta obligació es considera falta greu en matèria laboral.

 

Si es nega la presència del representant i el treballador ho denuncia, pot rebre una multa d’entre 626 i 6.250 euros per la comissió d’una infracció greu, d’acord amb la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. A més, el treballador podrà reclamar la nul·litat de la quitança, en aquest cas perdrà els seus efectes deslliuradors.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu