fbpx

ELS QUI TREBALLIN EL DIUMENGE 20 DE DESEMBRE TINDRAN PERMISOS RETRIBUÏTS PER ANAR A VOTAR A LES ELECCIONS GENERALS? QUÈ SUCCEEIX SI AQUEST DIA HA DE TREBALLAR? SI ÉS MEMBRE DE LA MESA ELECTORAL QUINS DRETS TÉ? I SI ÉS APODERAT O INTERVENTOR?

ELS QUI TREBALLIN EL DIUMENGE 20 DE DESEMBRE TINDRAN PERMISOS RETRIBUÏTS PER ANAR A VOTAR A LES ELECCIONS GENERALS? QUÈ SUCCEEIX SI AQUEST DIA HA DE TREBALLAR? SI ÉS MEMBRE DE LA MESA ELECTORAL QUINS DRETS TÉ? I SI ÉS APODERAT O INTERVENTOR?

ELS QUI TREBALLIN EL DIUMENGE 20 DE DESEMBRE TINDRAN PERMISOS RETRIBUÏTS PER ANAR A VOTAR A LES ELECCIONS GENERALS? QUÈ SUCCEEIX SI AQUEST DIA HA DE TREBALLAR? SI ÉS MEMBRE DE LA MESA ELECTORAL QUINS DRETS TÉ? I SI ÉS APODERAT O INTERVENTOR?

ELS QUI TREBALLIN EL DIUMENGE 20 DE DESEMBRE TINDRAN PERMISOS RETRIBUÏTS PER ANAR A VOTAR A LES ELECCIONS GENERALS? QUÈ SUCCEEIX SI AQUEST DIA HA DE TREBALLAR? SI ÉS MEMBRE DE LA MESA ELECTORAL QUINS DRETS TÉ? I SI ÉS APODERAT O INTERVENTOR? 344 373 arluk

Els treballadors que treballin el diumenge 20 de desembre tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les eleccions generals, i la seva durada dependrà de la coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.

 

Els volem informar de cara a les pròximes eleccions generals del 20 de desembre, sobre els permisos que com a empleats estem obligats a concedir als nostres treballadors, els diferents casos i els drets que tenen.

 

Els treballadors que treballin el diumenge 20 de desembre tenen dret a un permís retribuït per poder votar, i la seva durada dependrà de la coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.

 

Atenció. També s’ha de consultar la legislació de la seva comunitat autònoma per si disposa alguna cosa sobre aquest tema.

 

Permisos retribuïts durant la jornada laboral

 

  • Treballadors l’horari dels quals no coincideixi amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho facin per un període inferior a dues hores: no tindran dret a permís retribuït.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en dues hores o més i menys de quatre: gaudiran d’un permís retribuït de dues hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en quatre hores o més però menys de sis: gaudiran d’un permís retribuït de tres hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en sis hores o més: gaudiran d’un permís retribuït de quatre hores.

 

En tots els supòsits anteriors, quan es tracti de treballadors contractats a temps parcial, la durada del permís abans ressenyat es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

 

Correspondrà a l’empresa, sobre la base de l’organització del treball, la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per acudir a votar.

 

Atenció. Tingui en compte que és la seva empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors i a més pot sol·licitar als seus empleats que justifiquin que han emprat el temps del permís a anar a votar. Per a això, els seus treballadors hauran d’aportar-li el justificant corresponent (model oficial signat pel president de la mesa electoral).

 

Treballadors que siguin nomenats Presidents o Vocals de mesa electoral

 

Tindran dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si per a ell és laborable. A més, té dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior (és a dir, el dilluns, 21 de desembre).

 

A més cobraran una dieta de 62,61 euros, dieta que no ha d’assumir l’empresa, sinó que és a càrrec de l’Estat.

 

Quan es tracti d’apoderats el permís només correspondrà a la jornada corresponent al dia de la votació.

 

Atenció. Els qui siguin designats suplents tenen permís retribuït per presentar-se en el col·legi electoral i veure si són necessaris els seus serveis. Si no ho són, hauran de reincorporar-se al seu lloc de treball. I si han d’ocupar el seu lloc en una mesa electoral per absència d’algun dels titulars, llavors tindran dret als permisos que corresponen per ser membre d’una mesa.

 

Torns de nit

 

Si algun dels treballadors compresos en aquest apartat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de canviar-li el torn a l’efecte de poder descansar la nit anterior al dia de la votació. Aquest treballador si ha de treballar el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral (és a dir, el que comença aquest mateix dia 20 de desembre), en aquest cas té dret al fet que li redueixin el seu torn cinc hores.

 

I si he treballat el dissabte?

 

Els membres de la mesa s’han de presentar el diumenge amb independència de la jornada de treball del dia anterior. És a dir que pot passar que es treballi fins a les 23.30 del dissabte i el diumenge s’hagi d’anar a ocupar el lloc de la mesa.

 

Està cobert si passa alguna cosa estant en la mesa electoral?

 

Durant tota la jornada electoral els membres que efectivament formen la mesa electoral poden trobar-se malament, emmalaltir o tenir un accident. Pel que, independentment de si estan o no coberts d’altra banda, pel fet de ser membre de la mesa s’està protegit per la Seguretat Social, inclosa l’assistència sanitària.

 

S’està protegit davant tots els riscos que es puguin derivar com a membre o suplent de la mesa, sempre que aquests riscos tinguin relació directa amb les funcions electorals. Pel que un accident en aquestes circumstàncies és considerat un accident de treball.

 

Vot per correu

 

Els seus treballadors també poden optar per l’opció de votar per correu (el termini va finalitzar el passat 11 de desembre). En aquest cas, els treballadors disposaven d’un permís retribuït de fins a 4 hores tant per realitzar la sol·licitud de certificat acreditativa de la seva inscripció en el cens com per a la remissió del vot per correu (un màxim de quatre hores per realitzar les dues gestions). Aquest permís es redueix proporcionalment en el cas de treballadors amb contractes a temps parcial o amb jornada reduïda.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu