fbpx

Devolució quotes a autònoms amb pluriactivitat.

Devolució quotes a autònoms amb pluriactivitat.

Devolució quotes a autònoms amb pluriactivitat.

Devolució quotes a autònoms amb pluriactivitat. 300 168 arluk

Aquells treballadors autònoms que en 2015 s’hagin trobat en situació de pluriactivitat, és a dir, que a més d’haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també han mantingut una relació laboral per compte d’altri, poden sol·licitar la devolució d’una part de quotes pagades durant l’exercici.

Els treballadors que cotitzen en els dos règims efectuen una doble cotització per contingències comunes. A RETA es cotitza de manera obligatòria per contingències comuns i també es cotitza per aquest concepte en el Règim General, tant en l’aportació empresarial com en l’aportació obrera.

Per poder sol·licitar la devolució, la suma de les quotes ingressades per contingències comunes en règim general, tant a càrrec de l’empresa com a càrrec del treballador, més les quotes ingressades en règim especial, ha de ser superior a 12.245,98 euros. Si aquest requisit es compleix, sobre l’excés que resulti de l’esmentada quantia, es retornarà al treballador el 50% de les quotes ingressades. Amb el límit del 50% de les quotes ingressades en Règim Especial en concepte de contingències comunes.

La sol·licitud s’ha de fer durant els quatre primers mesos de 2016 davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i mitjançant el model TC 13/1 “Sol·licitud d’ingressos indeguts”.

Les quotes d’exercicis anteriors no poden reclamar un cop acabat el termini corresponent.

No dubtin en consultar a Grup Simon per a més informació.

Salutacions cordials,

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu