fbpx

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER. 1028 623 arluk

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER.

 

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger va ser establerta  mitjançant la Llei 7/2012, de 29 d’octubre de l’any 2012 (modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau).

 

Els obligats tributaris (les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol), i d’altres establiments  i entitats, han de subministrar a l’Administració tributària la informació que es detalla a continuació:

 

 

Contingut de l’obligació d’informació sobre la titularitat de béns i drets situats a l’estranger.

 

  1. Comptes bancaris en entitats situades a l’estranger
  2. Títols, actius, valors dipositats o situats a l’estranger
  3. Assegurances de vida en entitats establertes a l’estranger
  4. Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger

 

Les persones i entitats que ja varen presentar aquesta Declaració l’any anterior, només l’hauran de tornar a presentar aquest any si els saldos han variat més d’un 20%, o bé si s’han produït alteracions patrimonials en algun dels blocs patrimonials citats anteriorment.

 

El termini establert per presentar aquesta declaració informativa, MODEL 720 de l’any 2013,  finalitzarà el dia 31 de març de 2014.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu