fbpx

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L’AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D’INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L'AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D'INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L’AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D’INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L’AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D’INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS 168 168 arluk

Entre altres mesures i actuacions, continuarà la recerca sobre els lloguers i les empreses turístiques que no compleixen amb les obligacions fiscals, tenint com a font d’informació Internet. Es treballarà també en la recerca dels patrimonis i rendes en l’exterior, i es desenvoluparan protocols d’actuació sobre empreses que realitzen comerç electrònic, sobre les que hostatgen les seves dades en el núvol. Ara és el moment d’evitar actes d’inspecció i sancions innecessàries.

Com cada any, en el BOE del 23-02-2016 s’ha publicat la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i duaner de 2016, en la qual es posa de manifest la intensificació de la lluita contra l’economia submergida i la investigació de patrimonis i rendes a l’exterior.

 

Aprofitant les novetats introduïdes en la nova Llei General Tributària amb vigència per 2016, les actuacions de control a desenvolupar tindran una incidència rellevant en els procediments de comprovació i investigació.

 

És per això que li oferim els nostres serveis per fer un estudi i anàlisi d’aquelles contingències en les quals es pugui trobar la seva empresa o negoci professional, per evitar actes d’inspecció i sancions innecessàries.

 

 

Principals alertes per a l’exercici 2016

 

Li recordem que per a aquest exercici 2016, entre d’altres, haurà de tenir present les següents mesures i actuacions que escometran els òrgans de comprovació i inspecció de l’Agència Tributària -que es veuran reforçades aprofitant les novetats introduïdes en la nova Llei General Tributària:

 

 

Control sobre l’economia submergida

 

 • Intervencions mitjançant presentació amb personal de les unitats d’auditoria informàtica (UAI) en empreses intensives en el maneig d’efectiu, tant per la realització de vendes al consumidor final com per participar en la cadena de distribució a altres empreses dedicades a la venda al públic.

 

 • Actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de la facturació i dels mitjans de pagament, amb la finalitat de verificar el compliment de la limitació del pagament en efectiu (Llei 7/2012, de 29 d’octubre).

 

 • Actuacions sobre particulars que ofereixen de forma opaca habitatges per internet, així com empreses turístiques regulars que no compleixen correctament amb les seves obligacions fiscals.

 

 • La investigació de patrimonis i rendes a l’exterior

 

 • Noves eines informàtiques que permetin la reordenació, millor tractament i explotació de la informació sobre comptes financers, moviments de divises i sobre operacions relacionades amb no residents, informació rebuda pel model 720 de declaració de béns i drets a l’estranger, per l’acord FATCA amb els EUA o per acords amb tercers països (acord CRS d’intercanvi d’informació).

 

 • Comprovació de la deguda tributació per la renda mundial d’aquells contribuents residents a Espanya dels quals l’AEAT obté informació procedent d’altres estats membres de la UE.

 

 • Inspeccions relacionades amb el model 720, tant per la seva no presentació, i existència d’indicis d’ocultació de béns, com per la falta de consistència dels béns i drets inclosos a la declaració amb la resta d’informació disponible relativa a la situació tributària o patrimonial del contribuent.

 

 • Planificació fiscal internacional

 

 • Actuacions de control sobre la utilització d’instruments “híbrids”, l’existència d’establiments permanents o sobre els preus de transferència.

 

 • Actuacions de verificació i anàlisi de la informació percebuda de les empreses en el marc del Codi de bones pràctiques tributàries.

 

 

 • Control de l’economia digital

 

 • Delimitació de protocols d’actuació tant en empreses que realitzen comerç electrònic com en aquelles que hostatgen les seves dades en el núvol.

 

 • Actuacions de comprovació sobre la tributació d’aquells negocis que operen a través de la xarxa, així com dels beneficis obtinguts per les empreses que publiciten béns i serveis a internet.

 

 • Sistematització d’informació d’operadors considerats de risc com, per exemple, els noms dels seus dominis i els indicadors de la seva condició d’anunciant.

 

 • Ampliació de la gestió recaptatòria

 

 • Gestió del deute pendent de cobrament sobre un major nombre de contribuents, impulsant les derivacions de responsabilitat i, si escau, les accions judicials oportunes per combatre les operacions de buidament patrimonial i els supòsits d’insolvència punible.

 

 • Agilitació de la gestió recaptatòria en els casos d’existència d’indicis de delicte fiscal i de contraban, d’acord amb la reforma de la Llei General Tributària.

 

 • Reforçament de les mesures cautelars per afermar el cobrament dels deutes.

 

 • Intensificació de les investigacions de moviments financers i l’agilitació de la gestió tant dels deutes en fase d’embargament com d’aquelles afectades per processos concursals.

 

 • Altres mesures de control sobre el frau fiscal.

 

 • Control especial de la utilització improcedent d’empreses per canalitzar rendes i reduir la tributació de persones físiques, de les activitats professionals i dels signes externs de riquesa a l’efecte de detectar ingressos no declarats.

 

 • Control sobre l’emissió de factures irregulars i existència de trames de frau organitzat en l’IVA.

 

 • Control de rendes declarades exemptes que suposen despesa fiscalment deduïble en els pagadors.

 

 • En matèria de control de duanes i impostos especials: actuacions per a la detecció del contraban de tabac, es reforçaran els controls en els recintes duaners de viatgers i mercaderies procedents d’àrees de menor tributació.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu