fbpx

COM M’AFECTA EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL EN LA MEVA EMPRESA?

COM M'AFECTA EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL EN LA MEVA EMPRESA?

COM M’AFECTA EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL EN LA MEVA EMPRESA?

COM M’AFECTA EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL EN LA MEVA EMPRESA? 700 329 arluk

Els autònoms són persones físiques que realitzen en nom propi una activitat comercial, industrial o professional i que responen amb tot el seu patrimoni dels deutes contrets per tercers, tant l’empresarial com el personal. La responsabilitat és il·limitada enfront del que succeiria per exemple en una societat limitada. Per això, qualsevol autònom ha de decidir quin règim matrimonial li convé més (és possible modificar-lo en qualsevol moment), ja que els deutes empresarials que assumeixin podran o no afectar el patrimoni conjugal.

 

Els autònoms (empresaris individuals) són persones físiques que realitzen en nom propi una activitat comercial, industrial o professional i que responen amb tot el seu patrimoni dels deutes contrets per tercers, tant l’empresarial com el personal. La responsabilitat és il·limitada enfront del que succeiria per exemple en una societat limitada o en una societat anònima. Per això, qualsevol autònom ha de decidir quin règim matrimonial li convé més, ja que els deutes empresarials que assumeixin podran o no afectar el patrimoni conjugal.

 

Què succeeix si l’empresari està casat?

 

En aquest cas caldrà partir del règim econòmic matrimonial que s’hagi concertat i dels pactes continguts en capitulacions matrimonials atorgades, que han de constar degudament inscrits en el registre mercantil.

 

En el cas de règim de societat de guanys, el més freqüent, tots els béns adquirits durant el matrimoni per qualsevol dels cònjuges quedarien afectats a aquesta responsabilitat. En canvi, no respondrien els béns privatius del seu cònjuge (els béns que aquest tingués abans del matrimoni, o els que hagués adquirit després de forma gratuïta, per exemple, a través d’una herència o donació). 

 

Per tant, queden afectats al pagament dels possibles deutes contrets com a resultat de les activitats mercantils els béns privatius de l’empresari i els béns comuns del matrimoni adquirits pels beneficis obtinguts d’aquestes activitats. Perquè els altres béns comuns del matrimoni quedin compromesos és necessari el consentiment de tots dos cònjuges. Aquest consentiment es considera atorgat per l’altre cònjuge:

 

  • quan l’empresari realitzi les seves activitats mercantils amb el seu coneixement i sense la seva oposició expressa, i
  • quan en contreure matrimoni, l’empresari estigués realitzant activitats mercantils i en continués la realització sense la seva oposició.

 

Sense oblidar tampoc que els béns privatius del cònjuge de l’empresari només quedaran afectats quan existeixi el seu consentiment exprés en cada cas. No és possible el consentiment tàcit descrit.

 

Atenció. El règim d’afectació dels béns matrimonials i del cònjuge no empresari es pot variar a través de pactes en contra continguts en capitulacions matrimonials degudament inscrites en el Registre Mercantil.

 

No obstant això, en el règim de separació de béns, cada cònjuge és propietari dels seus propis béns (béns privatius), per la qual cosa els béns que posseeixi el cònjuge de l’empresari no es veuran afectats per les seves activitats empresarials.

 

Per això, el règim matrimonial que més li convé a l’autònom és el de la separació de béns i el de la participació en guanys. D’aquesta manera, es protegeix el patrimoni familiar, ja que únicament respondran dels deutes derivats de l’activitat econòmica de l’autònom els seus béns. A més, una altra de les opcions per la qual solen optar els autònoms és per atorgar capitulacions matrimonials, ja que d’aquesta forma poden fixar com respondran davant els creditors.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu