fbpx

Certificat antecedents penals per treballar amb menors.

Certificat antecedents penals per treballar amb menors.

Certificat antecedents penals per treballar amb menors.

Certificat antecedents penals per treballar amb menors. 450 300 arluk

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, (BOE 2015.07.29), ha modificat l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, incorporant un nou apartat, que determina:

 

Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquests professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquests professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Per a més informació o als efectes d’obtenir aquest certificat quedem a la seva disposició.

 

Els informem que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència estableix l’obligació d’acreditar, pels qui pretenguin accedir o exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que no tenen antecedents penals per haver comès delictes sexuals.

 

Fins a l’entrada en funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals, el pròxim 1 de març de 2016, l’absència d’antecedents s’acreditarà mitjançant el certificat de penats, que pot ser obtingut a través de diversos canals.

 

Atenció. Educadors, professionals de serveis de pediatria, catequistes, cuidadors i cangurs, monitors de temps lliure infantil i juvenil, tècnics d’activitats esportives i lúdiques relacionades amb menors, voluntaris d’ONGs, desenvolupament en la infància i pot ser que fins els empleats de la llar, estaran obligats a disposar d’un certificat d’antecedents penals específic per exercir la seva professió i declarar la seva absència d’antecedents penals relacionats, específicament, amb la seguretat del menor.

 

Com se sol·licitarà el certificat d’antecedents penals a partir de l’1 de març?

 

En el cas dels treballadors, poden fer-ho a través de la pàgina web del Ministeri de Justícia, per correu ordinari, o de forma presencial en els registres de les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, en les delegacions i subdelegacions del Govern i en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes i a la de qualsevol Administració Local.

 

Les entitats en les quals es treballarà amb menors poden sol·licitar el certificat dels seus treballadors de forma conjunta, previ consentiment exprés d’aquests.

 

Atenció. Les persones que treballen amb menors en l’àmbit d’una relació laboral amb una Administració Pública, no és necessari que ho sol·licitin de forma personal i individualitzada, i n’hi haurà prou amb l’autorització a l’administració per la qual treballen al fet que accedeixi a la seva informació penal a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Els ciutadans que optin per la sol·licitud telemàtica, han de tenir en compte que el sistema operatiu de l’ordinador ha d’estar actualitzat (es precisa disposar d’últimes versions de Windows, últimes o penúltimes versions dels navegadors Chrome o Internet Explorer); han de tenir un certificat digital d’usuari vàlid (DNI electrònic, FNMT) i l’abonament de la taxa s’ha d’haver realitzat en les entitats bancàries que estan adherides a la passarel·la de pagament del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Des de l’1 de març, amb l’entrada en vigor del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, el certificat d’antecedents penals per delictes sexuals serà específic i gratuït, i es podrà sol·licitar de forma idèntica que l’actual certificat de penats.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu