fbpx

Catalunya. Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017

Catalunya. Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017

Catalunya. Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017

Catalunya. Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017 300 302 arluk

El nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit. A més, els ajuntaments designaran dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal.

 

En el DOGC del dia 2 de juny de 2015 s’ha publicat l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017.

 

Com cada any, la Generalitat permet obrir 8 dies l’any que corresponen a diumenges i festius.

 

A més, els ajuntaments designaran dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal.

 

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per determinades activitats de promoció, per als anys 2016 i 2017 són:

 

Per a l’any 2016:

  • 3 i 10 de gener.
  • 3 de juliol.
  • 15 d’agost.
  • 6, 8, 11 i 18 de desembre.

 

Per a l’any 2017:

  • 8 de gener.
  • 2 de juliol.
  • 1 de novembre.
  • 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre.

 

Atenció. Els recordem que d’acord amb la Llei d’horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 i les 22.00 h, amb l’obligació de tancar els diumenges i festius i avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d’aquests límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari d’obertura. A part de determinades excepcions per tipus d’establiment el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

 

Cada ajuntament podrà substituir fins a dues dates dels calendaris anuals previstos per qualsevol altre diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, excepte determinades dates establertes en l’article 1.2 d) de la Llei 3/2014 d’horaris comercials (“Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si cau en diumenge”).

 

Per finalitzar, recordi que en el 2015 regeix el següent calendari:

 

Horaris 2015

 

Tipus d’establiment

Dies setmanals d’obertura

Horaris

Diumenges i festius oberts

Tancaments obligatoris

Obertura restringida

Establiments comercials en general (horari comercial general)

De dilluns a dissabte

Entre les 7 i les 22 hores amb un màxim de 12 hores al dia

4 i 11 de gener / 5 de juliol / 12 d’octubre / 1 de novembre / 6, 8 i 20 de desembre / més dos festius determinats per l’Ajuntament

La resta de diumenges i festius

24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20 hores

Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Premsa, flors i plantes

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Venda combustible i carburants

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Establiments comercials en municipis turístics

Segons autorització pel que fa als festius

Segons autorització

Segons autorització, excepte els dies de tancament obligatori

1 gener / 25 desembre

24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20 hores

Establiments en recintes d’afluència turística (museus, monuments i centres recreatius turístics)

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Establiments situats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, aeri i marítim

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Botigues dins d’hotels

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Comerços d’alimentació (< 150 m2) (que no pertanyin a grups o cadenes de distribució)

Sense limitació

Sense limitació

Tots, excepte els dies de tancament obligatori

1 gener / 25 desembre

24 i 31 de desembre, hora màxim de tancament: 20 hores

Establiments de conveniència

Sense limitació

Sense limitació (mínim 18 hores al dia)

Tots, excepte els dies de tancament obligatori

1 gener / 25 desembre

24 i 31 de desembre, hora màxim de tancament: 20 hores

Comerços 2 situats en municipis < 5.000 habitants amb autorització de l’ajuntament (en cas contrari: horari comercial general)

Sense limitació

Sense limitació

Tots

Sense limitació

Sense limitació

Farmàcies

Es regeixen per la normativa específica corresponent

Botigues en l’entorn dels mercats de venda ambulant que se celebren en dia festiu

Es regeixen per la normativa específica corresponent

 

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu