fbpx

CANVIS SOBRE LES GARANTIES DE LES QUANTITATS LLIURADES A COMPTE EN LA COMPRA D’HABITATGE EN CONSTRUCCIÓ

CANVIS SOBRE LES GARANTIES DE LES QUANTITATS LLIURADES A COMPTE EN LA COMPRA D'HABITATGE EN CONSTRUCCIÓ

CANVIS SOBRE LES GARANTIES DE LES QUANTITATS LLIURADES A COMPTE EN LA COMPRA D’HABITATGE EN CONSTRUCCIÓ

CANVIS SOBRE LES GARANTIES DE LES QUANTITATS LLIURADES A COMPTE EN LA COMPRA D’HABITATGE EN CONSTRUCCIÓ 1100 733 arluk

Des de l’1 de gener de 2016 el promotor no haurà de garantir les quantitats lliurades pels compradors abans de l’obtenció de la llicència d’obres.

El lliurament de quantitats anticipades o a compte en la compravenda d’habitatges sobre plànol, que s’abonen al promotor immobiliari abans de començar-ne la construcció o durant el procés de construcció, és una pràctica freqüent en el sector immobiliari. No obstant això, aquesta pràctica ha propiciat de vegades fraus i estafes als compradors, que després d’haver abonat importants quantitats de diners com a bestreta del preu final de compra, es veuen privats tant de l’habitatge comprat per no haver finalitzat el procés d’edificació com de les quantitats lliurades.

 

Per tal d’evitar aquests fraus, la llei ha establert en favor dels compradors d’aquest tipus d’habitatges certes garanties tan jurídiques com a econòmiques.

 

Doncs bé, com a conseqüència dels últims canvis legals, els volem informar que les quantitats lliurades per qualsevol comprador abans que el promotor o la cooperativa tinguin concedida la llicència d’obra no estaran garantides per llei a partir de l’1 de gener de 2016.

 

Si ha d’adquirir un habitatge d’obra nova, tingui present que una modificació en la Llei d’ordenació de l’edificació, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, estableix que el promotor no haurà de garantir les quantitats lliurades pels compradors abans de l’obtenció de la llicència d’obres.

 

La norma diu exactament:

 

  1. Les persones físiques i jurídiques que promoguin la construcció de tota classe d’habitatges, inclosos els que es realitzin en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa, i que pretenguin obtenir de les adquirents lliuraments de diners per a la seva construcció, hauran de complir les condicions següents:

 

  1. a) Garantir, des de l’obtenció de la llicència d’edificació, la devolució de les quantitats lliurades més els interessos legals, mitjançant contracte d’assegurança de caució subscrit amb entitats asseguradores degudament autoritzades per operar a Espanya, o mitjançant aval solidari emès per entitats de crèdit degudament autoritzades, per al cas que la construcció no s’iniciï o no arribi a bona fi en el termini convingut per al lliurament de l’habitatge.

 

Per tant, des de l’1 de gener de 2016 si el comprador anticipa diners abans de la llicència d’obra, ja no té ni assegurança ni la possibilitat de reclamar a l’entitat de crèdit.

 

Atenció. Fins a aquesta data, el promotor havia d’oferir aquesta garantia per qualsevol quantitat que rebés del comprador, fos quin fos el moment de la recepció.

 

Cal tenir en compte que quan es lliura alguna quantitat per adquirir un habitatge la construcció del qual no està acabada, el promotor ha d’ingressar aquestes quantitats en un compte bancari especial, del qual només pot disposar per sufragar despeses derivades de la construcció dels habitatges, i a més, ha de garantir la devolució de les quantitats rebudes amb una assegurança o aval bancari. D’aquesta manera, si la construcció no s’inicia o no finalitza en el termini pactat, es podrà reclamar la devolució de les quantitats.

 

Perjudici important

 

Aquesta modificació té un enorme impacte, ja que el comprador, si anticipa diners abans de la llicència, ja no té ni assegurança ni la possibilitat de reclamar a l’entitat de crèdit per la seva falta.

 

Això el perjudica com a comprador, ja que, abans de l’obtenció de la llicència, també se solen produir incidències que retarden o impedeixen l’obra. Per tant, si ha d’adquirir un habitatge sobre plànol, exigeixi al promotor que li exhibeixi la llicència d’edificació. I si encara no la té, exigeixi-li un aval específic que garanteixi la devolució de les sumes lliurades.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu