fbpx

Calendari fiscal Novembre 2015

Calendari fiscal Novembre 2015

Calendari fiscal Novembre 2015

Calendari fiscal Novembre 2015 140 140 arluk

NOVEMBRE 2015

 

Fins al 2 de novembre

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

Tercer trimestre 2015. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2016: CCT

La renúncia es formula en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”.

 

Fins al 5 de novembre

RENDA

Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2014.

Si es va fraccionar el pagament: 102

 

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Octubre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

Octubre 2015. Autoliquidació: 303

Octubre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Octubre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Octubre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Octubre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Octubre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Octubre 2015: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Agost 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Agost 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Octubre 2015. Grans empreses: 560

Octubre 2015: 548, 566, 581

Octubre 2015: 570, 580

Tercer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Tercer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510.

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Tercer trimestre 2015. Pagament fraccionat: 583

 

Fins al 30 de novembre

IVA

Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036

Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per 2015: sense model

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2014. Autoliquidació: 583

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu