fbpx

CALENDARI FISCAL DESEMBRE 2015

CALENDARI FISCAL DESEMBRE 2015

CALENDARI FISCAL DESEMBRE 2015

CALENDARI FISCAL DESEMBRE 2015 140 140 arluk

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents al mes de desembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

DESEMBRE 2015

 

Fins al 21 de desembre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Novembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 

Exercici en curs:

Règim general: 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 

Novembre 2015. Autoliquidació: 303

Novembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Novembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Novembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Novembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Novembre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Novembre 2015: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Setembre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Setembre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Novembre 2015. Grans empreses: 560

Novembre 2015: 548, 566, 581

Novembre 2015: 570, 580

 

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510

 

Fins al 31 de desembre

 

RENDA

 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per 2016 i successius: 036/037

 

IVA

 

Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per 2016 i successius: 036/037

 

Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per 2016 i successius: 036

 

Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de les agències de viatges per 2016 i successius: 036

 

Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per 2016 i 2017: 036

 

Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per 2016: sense model

 

Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039

 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039

 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu