fbpx

Calendari Fiscal 2015 – juny / juliol

Calendari Fiscal 2015 – juny / juliol

Calendari Fiscal 2015 – juny / juliol

Calendari Fiscal 2015 – juny / juliol 366 378 arluk

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

   

JUNY 2015

 

Fins a l’1 de juny

 

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

 

Any 2014: 290

 

Fins al 22 de juny

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Maig 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

 

Maig 2015.  Autoliquidació: 303

Maig 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Maig 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Maig 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Maig 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Maig 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Maig 2015: 430

 

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Març 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Març 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Maig 2015. Grans empreses: 560

Maig 2015: 548, 566, 581

Maig 2015: 570, 580

 

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model: 510.

 

Fins al 25 de juny

 

RENDA I PATRIMONI

 

Esborrany i declaració anual 2014 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

 

Fins al 30 de juny

 

RENDA I PATRIMONI

 

Esborrany i declaració anual 2014 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714

Règim especial de l’impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2014: 150

 

  

JULIOL 2015

 

Fins al 20 de juliol

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Juny 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Segon trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

 

Pagaments fraccionats renda

 

Segon trimestre 2015:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

 

IVA

 

Juny 2015. Autoliquidació: 303

Juny 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Juny 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Juny 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Juny 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Juny 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Segon trimestre 2015. Autoliquidació: 303

Segon trimestre 2015. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Segon trimestre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Segon trimestre 2015. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Segon trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Juny 2015: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Abril 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Abril 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Juny 2015. Grans empreses: 560

Juny 2015: 548, 566, 581

Juny 2015: 570, 580

Segon trimestre 2015: 521, 522, 547

Segon trimestre 2015. Activitats V1, V2,  V7, F1, F2: 553

Segon trimestre 2015. Excepte grans empreses: 560

Segon trimestre 2015: 582, 595

Segon trimestre 2015. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

 

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510.

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

Segon trimestre 2015. Pagament fraccionat: 584, 585

 

Fins al 27 de juliol

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPAÑOL).

 

Declaració anual 2014. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 220

 

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi del període impositiu.

 

Fins al 31 de juliol

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 

Segon trimestre 2015. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 

Pagament a compte. Autoliquidació 2014: 410

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu