fbpx

ATENCIÓ, LA IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES (SEGONES RESIDÈNCIES, IMMOBLES DESOCUPATS, ETC.) EN LA RENDA D’AQUEST ANY PUJARÀ DE L’1,1% DEL VALOR CADASTRAL AL 2% PER A MOLTS CONTRIBUENTS

ATENCIÓ, LA IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES (SEGONES RESIDÈNCIES, IMMOBLES DESOCUPATS, ETC.) EN LA RENDA D'AQUEST ANY PUJARÀ DE L'1,1% DEL VALOR CADASTRAL AL 2% PER A MOLTS CONTRIBUENTS

ATENCIÓ, LA IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES (SEGONES RESIDÈNCIES, IMMOBLES DESOCUPATS, ETC.) EN LA RENDA D’AQUEST ANY PUJARÀ DE L’1,1% DEL VALOR CADASTRAL AL 2% PER A MOLTS CONTRIBUENTS

ATENCIÓ, LA IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES (SEGONES RESIDÈNCIES, IMMOBLES DESOCUPATS, ETC.) EN LA RENDA D’AQUEST ANY PUJARÀ DE L’1,1% DEL VALOR CADASTRAL AL 2% PER A MOLTS CONTRIBUENTS 500 334 arluk

Tingui present que aquest any 2015 hi ha una novetat important a la declaració de la renda 2015, que afecta la imputació de rendes immobiliàries per a molts contribuents. Amb la normativa actual, el valor cadastral d’un immoble es considera que ha estat revisat quan els valors fixats en el procediment de valoració cadastral col·lectiva hagin entrat en vigor en el període impositiu o en els 10 períodes impositius anteriors. És a dir, per a la renda 2015 es considera “valor cadastral revisat” només si s’ha revisat amb posterioritat a l’1 de gener de 2005 i no des de l’1 de gener de 1994 com succeïa a la declaració de l’any passat. Això pot suposar no solament una major tributació per a alguns contribuents, sinó també que estiguin obligats a declarar quan abans no ho estaven.

D’acord amb la reforma fiscal de la Llei 26/2014 de l’IRPF, s’ha produït una modificació normativa que entrà en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, d’aplicació per tant per a la Renda 2015, per la qual es modifica l’article 85 de la Llei de l’IRPF que regula la imputació de rendes immobiliàries:

 

 • Amb la redacció anterior, el valor cadastral d’un immoble es considerava que havia estat revisat quan els valors fixats en el procediment de valoració cadastral col·lectiva hagin entrat en vigor amb posterioritat a l’1 de gener de 1994.

 

 • Amb la redacció actual, el valor cadastral d’un immoble es considera que ha estat revisat quan els valors fixats en el procediment de valoració cadastral col·lectiva hagin entrat en vigor en el període impositiu o en els 10 períodes impositius anteriors. És a dir, per a la renda 2015 es considera “valor cadastral revisat” només si s’ha revisat amb posterioritat a l’1 de gener de 2005 i no des de l’1 de gener de 1994.

 

Atenció: en l’IRPF de 2015 molts més immobles produiran una “renda presumpta” del 2% del seu valor cadastral en lloc de l’1,1%. En concret, tots aquells l’última revisió del valor cadastral dels quals hagi entrat en vigor a partir de 1994 i fins a 2004.

 

Els efectes a la declaració de renda són els següents:

 

 • Si el valor cadastral, d’acord amb l’exposat anteriorment, es considera “REVISAT” s’aplicarà un 1,1% a l’efecte de calcular la imputació de renda immobiliària a consignar a la declaració.

 

 • Si el valor cadastral, d’acord amb l’exposat anteriorment, es considera “NO REVISAT” s’aplicarà un 2% a l’efecte de calcular la imputació de renda immobiliària a consignar a la declaració.

 

 • En conseqüència, als immobles el valor cadastral dels quals s’hagués revisat entre l’1 de gener de 1994 i el 31 de desembre de 2004 els correspon aplicar un 2% com a percentatge d’imputació de rendes immobiliàries en lloc d’un 1,1%.

 

Com es calcula la imputació de rendes immobiliàries?

 

Amb aquesta imputació de rendes es grava el simple fet que els immobles “estiguin a la disposició del seu propietari”.

 

 • Són immobles pels quals s’imputarà renda:

 

  • Els immobles urbans.
  • Els immobles rústics amb construccions que no resultin indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

 

 • Són immobles exclosos d’imputació:

 

  • Els afectes a activitats econòmiques.
  • Els generadors de rendiments del capital immobiliari (arrendats).
  • L’habitatge habitual.
  • El sòl no edificat.
  • Els immobles rústics, excepte aquells amb construccions que no resultin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.
 • En els immobles en construcció, o en aquells que per raons urbanístiques no són susceptibles d’ús, no s’imputarà cap tipus de renda.

 

El percentatge indicat (de l’1,1% o del 2%) s’aplica sobre la totalitat del valor cadastral (no s’exclou el valor del sòl). En cas que el 31 de desembre l’immoble encara no tingui valor cadastral (o que no hagi estat notificat a aquesta data), la imputació és de l’1,1%, i aquest percentatge s’aplica sobre el 50% del valor d’adquisició (o del valor comprovat per Hisenda a l’efecte d’altres impostos, si és més elevat).

 

Recordi que si un immoble està llogat o afecte a una activitat econòmica només durant una part de l’any, la renda imputada s’ha de calcular de forma proporcional a la resta de l’any.

 

Exemple: l’1 de febrer de 2015, un contribuent adquireix un segon habitatge (apartament) a la Costa del Sol per un import de 120.000 euros, satisfent l’ITP per 7.200 euros, sense que s’hagi girat fins avui cap liquidació provisional. A 31 de desembre de 2015 no sap el valor cadastral de l’immoble per no haver estat encara determinat, per la qual cosa haurà d’imputar una renda a la seva base imposable de 603,94 euros [(50/100 × 120.000) × 1,10%] × 334/365 dies.

 

Obligació de declarar

 

Això pot suposar no solament una major tributació per a alguns contribuents, sinó també que estiguin obligats a declarar quan abans no ho estaven. Cal recordar que no estan obligats a declarar els contribuents que obtinguin rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 €.

 

Per tant, ara pot ser més fàcil que persones amb rendes del treball inferiors a 22.000 euros (inicialment no obligades a declarar), però propietàries d’una segona residència, arribin a aquest límit.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu