fbpx

Ampliat fins al 31 de desembre de 2015 el termini per a l’aplicació de les previsions sobre activitat formativa a contractes per a la formació i l’aprenentatge

Ampliat fins al 31 de desembre de 2015 el termini per a l'aplicació de les previsions sobre activitat formativa a contractes per a la formació i l'aprenentatge

Ampliat fins al 31 de desembre de 2015 el termini per a l’aplicació de les previsions sobre activitat formativa a contractes per a la formació i l’aprenentatge

Ampliat fins al 31 de desembre de 2015 el termini per a l’aplicació de les previsions sobre activitat formativa a contractes per a la formació i l’aprenentatge 300 262 arluk

Quan no existeixi un títol de formació professional o un certificat de professionalitat relacionats amb la feina efectiva a realitzar, o centres formatius disponibles per a la seva impartició, s’amplia fins al 31-12-2015 la previsió que l’activitat formativa inherent a aquests contractes estigui constituïda pels continguts mínims orientatius establerts en el fitxer d’especialitats formatives o, en el seu defecte, pels continguts formatius determinats per les empreses o comunicats per aquestes al SEPE.

Benvolgut/da client/a:

En el BOE del dia 27 de juny, s’ha publicat l’Ordre ESS/1249/2015, de 19 de juny, que va entrar en vigor el dia 28 de juny de 2015, per la qual amplia fins al 31 de desembre de 2015 (abans el termini que estava previst fins al 30-06-2015) el termini previst a l’apartat 2 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, de manera que en els contractes per a la formació i l’aprenentatge que se subscriguin fins a aquesta data, en els supòsits en què no existeixi títol de formació professional o certificat de professionalitat relacionats amb la feina efectiva a realitzar, o centres formatius disponibles per a la seva impartició, l’activitat formativa inherent a aquests contractes estarà constituïda pels continguts mínims orientatius establerts en el fitxer d’especialitats formatives, accessible per a la seva consulta als llocs web del Servei Públic d’Ocupació Estatal (www.sepe.es) i en els dels Serveis Públics d’Ocupació corresponents de les comunitats autònomes, per a les ocupacions o especialitats relatives a l’activitat laboral contemplada en el contracte; en defecte d’això, estarà constituïda pels continguts formatius determinats per les empreses o comunicats per elles al Servei Públic d’Ocupació Estatal, a l’efecte de la seva validació en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació.

 

En tant es completa l’adequació de l’oferta formativa inherent als contractes per a la formació i l’aprenentatge, especialment pel que es refereix a la modalitat de teleformació i l’establiment dels suports tècnics necessaris per a la seva impartició, cal mantenir-ne de forma transitòria les peculiaritats quan es refereix als contractes no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació professional, per això, mitjançant aquesta Ordre s’amplia aquest període transitori fins al 31 de desembre de 2015.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu