fbpx

A partir de 2016 es modifica el tractament comptable de l’immobilitzat intangible (com la marca o la cartera de clients) i fons de comerç

A partir de 2016 es modifica el tractament comptable de l'immobilitzat intangible (com la marca o la cartera de clients) i fons de comerç

A partir de 2016 es modifica el tractament comptable de l’immobilitzat intangible (com la marca o la cartera de clients) i fons de comerç

A partir de 2016 es modifica el tractament comptable de l’immobilitzat intangible (com la marca o la cartera de clients) i fons de comerç 400 296 arluk

El canvi es basa a obligar a incloure com a despesa un 10% del valor dels actius intangibles (com la marca o la cartera de clients) perquè estiguin amortitzats en deu anys. La modificació suposa un brusc canvi respecte a la normativa actual. Des de 2016, en general, es considerarà que un fons de comerç perdrà el 10% del seu valor cada any, la qual cosa significa que les empreses hauran de comptabilitzar aquesta amortització com a despesa i, per tant, afectarà el benefici.

Benvolgut/da client/a:

La nova Llei d’auditoria ha introduït modificacions en el codi de comerç i en la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS), en relació a l’immobilitzat intangible, que pot tenir un impacte significatiu en els beneficis d’una multitud d’empreses i llastrar els processos de fusions i adquisicions. El canvi es basa a obligar a incloure com a despesa un 10% del valor dels actius intangibles (com la marca o la cartera de clients) perquè estiguin amortitzats en deu anys. La mesura podria llastrar el benefici i la capacitat de repartir dividend de les petites empreses no cotitzades.

 

Atenció. La LIS s’ha modificat per adaptar-se a aquesta nova regulació, i per fer constar que hi ha una amortització i no una correcció de valor, i que es realitzarà en funció de la vida útil. En cas que la vida útil de l’immobilitzat intangible no es pugui estimar de manera fiable o per al fons de comerç, l’amortització deduïble presentarà com a límit anual fiscal màxim la vintena part del seu import.

 

El nou criteri que estableix la norma i que entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 solament afecta a aquelles empreses que estiguin sotmeses al pla general comptable, per la qual cosa no tindrà efectes en aquelles que es regeixin per les normes internacionals de comptabilitat. Així doncs, el cop més dur el rebran els negocis de mida petita i mitjana.

 

Amortització en funció de la seva vida útil

 

Aquesta modificació del tractament comptable de l’immobilitzat intangible, així com l’específic al fons de comerç (d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 2016) en comporta l’amortització en funció de la seva vida útil.

 

Amb el canvi, el Govern recupera la necessitat d’amortitzar el fons de comerç i estableix que els immobilitzats intangibles (les marques, la quota de mercat, la cartera de clients, etc.) són actius amb una vida útil, excepte prova en cas contrari, de deu anys.

 

Per tant, en general, es considerarà que un fons de comerç perdrà el 10% del seu valor cada any, la qual cosa significa que les empreses hauran de comptabilitzar aquesta amortització com a despesa i, per tant, llastrarà el benefici.

 

La modificació suposa un brusc canvi respecte a la normativa actual, que exigeix a les empreses fer un test anual de deterioració i amortitzar solament el fons de comerç en els casos en els quals es detecti una pèrdua de valor, ja que es consideraven actius amb una vida útil indefinida (ara, en canvi, hauran d’estar amortitzats en el termini de 10 anys).

 

Per tant, el fons de comerç a partir del 2016, serà des del punt de vista:

 

  • Comptable: amortitzable durant un període de deu anys, excepte prova en contra. Això vol dir que pot no amortitzar-se i seguir amb el càlcul de la deterioració, però caldrà provar que aquest fons no és amortitzable.

 

  • Fiscalment: amortitzable com a màxim la vintena part (5%).

 

En definitiva, el fons de comerç serà amortitzable des del punt de vista comptable i fiscal.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu