fbpx

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS S’HAURAN D’INCORPORAR AL SISTEMA RED 800 450 arluk

Tots els treballadors autònoms que el pròxim 1 d’abril figurin en alta tindran 6 mesos per incorporar-se al Sistema RED.

 

En el BOE del dia 6 de març s’ha aprovat l’Ordre ESS/214/2018 per la qual es modifica l’Ordre reguladora del  Sistema RED, que estén obligatòriament la seva aplicació, entre d’altres, als treballadors per compte propi integrats en el RETA i en el règim especial dels treballadors del mar, i que la seva entrada en vigor està prevista per l’1 d’abril de 2018.   

 

En concret la norma estén la utilització obligatòria del Sistema RED per a:

 

1) Els treballadors per compte propi integrats en el RETA i en el règim especial dels treballadors del mar, a excepció, en aquest últim cas, dels que figurin classificats en els grups 2n i 3r de l’article 10 de la Llei 47/2015, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer, amb independència que tinguin o no treballadors a càrrec seu.

 

Atenció. Es fixa un termini de 6 mesos perquè els treballadors autònoms que l’1 d’abril de 2018 figurin en alta en el règim corresponent i no estiguin incorporats al Sistema RED procedeixin a fer-ho en qualsevol de les formes previstes a aquest efecte. Aquesta incorporació determinarà, així mateix, la inclusió obligatòria d’aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

 

2) Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar al règim general de la Seguretat Social, pel que fa al col·lectiu dels representants de comerç i al sistema especial de la indústria resinera.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu