fbpx

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2016

Termini d'ingrés de rebuts de l’IAE 2016

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2016

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2016 235 189 arluk

L’informem que igual que en anys anteriors, la Resolució de 10 de juny de 2016, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2016 relatius a les quotes nacionals i provincials, i es fixa des del 15 de setembre fins al 21 de novembre de 2016, tots dos inclosos.

 

El pagament d’aquesta quota serà solament per aquells l’import net de la xifra de negocis declarada en 2014 dels quals hagi superat el 1.000.000 d’euros.

 

El seu pagament haurà de ser realitzat a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. A falta d’aquest o en cas d’extraviament, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu