fbpx

STOP ALS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS EL 2017

STOP ALS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS D'IMPOSTOS EL 2017

STOP ALS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS EL 2017

STOP ALS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS D’IMPOSTOS EL 2017 330 330 arluk

Des de l’01-01-2017, ja no es poden ajornar el pagament de les retencions (sobre rendes del treball, activitats professionals, interessos, dividends, etc.) o dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats. I tampoc és possible ajornar l’IVA, tret que no s’hagi cobrat.

 

Volem informar-los que amb l’aprovació del Reial decret-llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques, s’ha modificat la Llei General Tributària, i amb efectes des de l’01-01-2017, s’ha endurit la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinats tipus de deutes o impostos.

 

Per tant, tingui en compte que des de l’01-01-2017 la normativa s’ha tornat més restrictiva, i ara no es poden ajornar o fraccionar en cap cas:

 

  • Les retencions practicades (sobre rendes del treball, activitats professionals, interessos, dividends, etc.), fins i tot encara que això posi en perill la plantilla o la productivitat. Per tant, a partir de l’1 de gener de 2017 no es pot sol·licitar ajornament dels models 111, 115 i 123.

 

Atenció. Fins al 31-12-2016, si la seva empresa sol·licitava un ajornament a Hisenda, n’hi havia prou que acredités una falta de liquiditat temporal i –en cas de deutes superiors a 30.000 euros– aportés garanties. Només s’exigia informació addicional en els ajornaments de les retencions (en aquest cas s’havia d’acreditar que el rebuig de l’ajornament posava en perill el manteniment de la capacitat productiva de l’empresa o de la seva plantilla).

 

  • Els deutes que se n’hagués suspès l’ingrés per la interposició d’un recurs, a partir del moment en el qual el procediment hagi finalitzat amb una resolució ferma obligant al pagament.

 

Atenció. No es podran ajornar les resolucions del TEAR que surtin a pagar. Les sancions, en principi, sí que es poden ajornar.

 

  • Els deutes per pagaments fraccionats de l’impost sobre societats (segueixen sent ajornables els pagaments fraccionats realitzats per empresaris en estimació directa o objectiva). Per tant, a partir de l’1 de gener de 2017 no es pot sol·licitar ajornament del model 202.

 

  • Els impostos repercutits (com l’IVA), que només es podran ajornar en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. Ara com ara no es coneix amb certesa per quins mitjans haurem de justificar-ho. Per tant, atès que la norma va entrar en vigor l’01-01-2017, afectaria la liquidació del 4t trimestre de l’IVA de l’any 2016, i no es podrà fraccionar o ajornar l’IVA.

 

Encara que en la norma no apareix la paraula IVA de forma explícita, ja que aquesta mesura també afecta als impostos especials, l’Agència Tributària ha justificat la decisió basant-se que els ajornaments són un simple instrument d’obtenció de finançament i de diferiment de pagament d’impostos, especialment en els supòsits en els quals l’obligat hagi cobrat la quantitat corresponent a l’IVA suportat.

 

Atenció. Actualment s’està negociant que aquesta restricció no s’apliqui als empresaris persones físiques, i segons la premsa i sense notícies oficials del Govern, sembla que Hisenda planejaria permetre ajornar deutes de fins a 30.000 euros d’IVA en un període de 12 mesos als autònoms.

 

Què succeeix amb els ajornaments en curs?

 

Els ajornaments o fraccionaments els procediments dels quals s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

 

No obstant això, caldrà esperar al desenvolupament efectiu d’aquesta mesura fiscal de gran rellevància per al finançament de les pimes i autònoms. Els mantindrem informats de qualsevol novetat que es produeixi sobre aquest tema.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu