fbpx

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L'HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS? 250 250 arluk

La normativa de l’ITP estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

 

Com ja sap, el contribuent té dret a demorar el pagament total del deute tributari o a repartir l’import del deute en diversos pagaments parcials sempre que formuli la sol·licitud en el termini legalment establert.

 

La concessió de l’ajornament/fraccionament de pagament comporta, amb caràcter general, l’obligació de pagar els interessos de demora corresponents.

 

Doncs bé, existeixen determinats supòsits especials d’ajornament o fraccionament, com per exemple en l’impost sobre successions o en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

 

Fraccionament de l’ITP en la compra d’un habitatge

 

Si vostè està interessat en la compra d’un habitatge, on com a comprador particular haurà de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), recordi que la normativa estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

 

Requisits:

 

  • El comprador ha de sol·licitar l’ajornament dins del termini que té per liquidar i pagar aquest impost. En general, el termini és de 30 dies hàbils des de la data d’adquisició, tret que en la seva comunitat autònoma (recordi que és un impost cedit a les CCAA) tingui establert un altre termini diferent.
  • Ha de consistir en l’adquisició d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent de l’interessat.
  • La superfície útil de l’habitatge no ha d’excedir de 120 m².
  • El pagament de l’ITP es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim, i es reporten interessos de demora a favor d’Hisenda (el 3,75% per 2016).

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu