fbpx

SI AQUEST JUNY LA SEVA EMPRESA HA DE DISTRIBUIR DIVIDENDS TINGUI PRESENT LA RETENCIÓ I TERMINI D’INGRÉS A HISENDA

SI AQUEST JUNY LA SEVA EMPRESA HA DE DISTRIBUIR DIVIDENDS TINGUI PRESENT LA RETENCIÓ I TERMINI D'INGRÉS A HISENDA

SI AQUEST JUNY LA SEVA EMPRESA HA DE DISTRIBUIR DIVIDENDS TINGUI PRESENT LA RETENCIÓ I TERMINI D’INGRÉS A HISENDA

SI AQUEST JUNY LA SEVA EMPRESA HA DE DISTRIBUIR DIVIDENDS TINGUI PRESENT LA RETENCIÓ I TERMINI D’INGRÉS A HISENDA 700 420 arluk

Recordi que, en alguns casos, l’empresa haurà de practicar retenció sobre aquests dividends i ingressar-la a la declaració periòdica corresponent al dia en què aquests resultin exigibles.

 

Com ja sabrà, el dividend és la part del benefici d’una empresa que es reparteix entre els accionistes d’una societat. El dividend constitueix la principal via de remuneració dels accionistes com a propietaris d’una societat. El seu import ha de ser aprovat per la junta general d’accionistes de la societat, a proposta del consell d’administració.

 

És important que tingui en compte que l’empresa ha d’establir la política del repartiment del benefici, que es concreta en l’establiment de la part dels beneficis a retenir en forma de reserves, amb la finalitat de poder assumir possibles expansions del negoci, o resultats futurs de pèrdues i, complementàriament, la part a distribuir en forma de dividends. És un aspecte important que influeix sobre l’estructura financera òptima, sobre el valor de l’empresa i sobre el de les accions.

 

Repartiment de dividends i retencions

 

Li recordem que si la seva empresa ha decidit que pagarà dividends als seus socis haurà de practicar una retenció del 19% sobre aquest dividend, tenint en compte el següent: 

 

  • Si el soci que el rep és una persona física, la retenció es practica sigui quin sigui el seu percentatge de participació.

 

  • Si el soci és una societat amb una participació inferior al 5%, l’empresa també haurà de practicar retenció.

 

  • Si el soci és una societat amb una participació igual o superior al 5%, l’empresa no haurà de practicar retenció (sempre que, a més, aquest soci hagi estat titular d’aquest percentatge mínim durant tot l’any anterior a la data en què el dividend resulti exigible).

 

Ingrés de la retenció

 

La retenció l’haurà d’incloure a la declaració periòdica corresponent al dia en què el dividend resulti exigible. I si la junta de socis no diu res sobre aquest tema, s’entén que el dividend és exigible a partir de l’endemà al de la junta que acorda el repartiment.

 

Atenció. Tingui present que aquest any el 30 de juny cau en dissabte, i si la seva empresa celebra la junta abans d’aquesta data, és convenient que faci constar en l’acord de repartiment que els dividends seran exigibles a partir del dia 1 de juliol. Si la junta acorda que els dividends seran exigibles a partir de l’1 de juliol, retardarà l’ingrés de les retencions fins al 20 d’agost o el 20 d’octubre (en cas que presenti declaracions mensuals o trimestrals). En cas contrari, haurà d’ingressar la retenció a la declaració que presentarà el 20 de juliol, amb independència de la data en què els pagui efectivament.

 

Models de declaració

 

Sobre aquest tema, li recordem que l’empresa que pagui els dividends, haurà de presentar el model 123, aquest model s’utilitza per presentar la liquidació associada al pagament d’interessos de préstecs, arrendaments de negocis, o el pagament de dividends.

 

Quant al termini de presentació del model 123 hem d’assenyalar:

 

Declaració trimestral: durant els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, per les retencions i ingressos a compte que corresponguin al trimestre natural immediat anterior.

 

Declaració mensual (grans empreses): durant els vint primers dies naturals del mes següent al període de declaració mensual  que correspongui.

 

Normalment les societats que tanquen l’exercici fiscal el 31/12/2017, per tant, solen aprovar els comptes, i aplicar el resultat el 30/06/2018. Aquests acords estaran en el llibre d’actes de la reunió. Atès que el dia de la meritació pertany al segon trimestre, el model 123 caldrà presentar-lo i pagar-lo abans dels 20 primers dies del mes juliol.

 

Finalment, tingui present la declaració anual informativa del model 193 que es presenta durant el mes de gener, que és un resum anual en el qual es detallen les retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l’IRPF i sobre determinades rendes de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, corresponent a establiments permanents.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu