fbpx

RESUM ACTUALITZAT D’AJUDES I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

RESUM ACTUALITZAT D'AJUDES I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

RESUM ACTUALITZAT D’AJUDES I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

RESUM ACTUALITZAT D’AJUDES I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS 1280 837 arluk

Els autònoms disposen d’ajudes per noves altes, baixes maternals o de conciliació i per contractació, entre d’altres, per desenvolupar la seva activitat. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a les quals opten els treballadors autònoms en l’actualitat.

Volem informar-los que el Ministeri d’Ocupació ha publicat recentment un tríptic que resumeix les principals ajudes a les quals opten els treballadors autònoms en l’actualitat.

Des de l’entrada en vigor de la Llei d’autònoms s’han engegat diverses mesures que concerneixen al col·lectiu dels autònoms i que ofereixen noves bonificacions, reduccions fiscals i ajudes. 

Entre altres mesures que afavoreixen als autònoms, hi ha la tarifa rural, l’ampliació de la tarifa plana o els incentius per a la conciliació laboral i familiar que abasten bonificacions durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural. Perquè els autònoms tinguin accés a aquest tipus d’informació, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat un tríptic que resumeix quines són les principals ajudes per al col·lectiu.

Per exemple, ha de saber que: 

Després dels dos anys d’alta, els nous autònoms tindran una reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents, una reducció del 30% de la quota els tres mesos posteriors i, finalment, una bonificació del 30% de la quota els tres mesos següents.

  • Els autònoms que estiguin de baixa per maternitat, paternitat, riscos durant l’embaràs, lactància o aquells que hagin de contractar a un familiar per conciliar la vida laboral i familiar percebran una bonificació del 100% de les quotes. Si l’autònom es reincorpora a l’activitat després de maternitat o adopció pagaran una quota fixa de 50 euros al mes durant un any.
  • Els menors de 30 anys i les dones que siguin menors de 35 anys tindran una reducció del 30% de la quota a la Seguretat Social durant els 12 mesos següents a la finalització de la bonificació per haver-se donat d’alta com a autònoms. La durada màxima d’aquestes bonificacions serà de 36 mesos. A aquesta bonificació també podran accedir els treballadors amb discapacitat superior al 33% i les víctimes de violència de gènere.
  • Els qui optin per una quota mínima pagaran en donar-se d’alta 50 euros al mes durant un any, mentre que, si s’ha optat per la base més alta, se’ls aplicarà una reducció del 80% de la quota durant els dotze primers mesos.
  • Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, es podrà aplicar una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data de l’alta.

Vegeu el tríptic de bonificacions/reduccions autònoms:

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu