fbpx

Reincorporació de treballadors ERTO

Reincorporació de treballadors ERTO

Reincorporació de treballadors ERTO

Reincorporació de treballadors ERTO 626 417 Grup Simon

Reincorporació de treballadors ERTO. Com haig de comunicar la fi d’un ERTO durant la COVID-19? Com haig de comunicar la baixa de les prestacions de treballadors afectats per un ERTO durant la COVID-19?

Algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) tornin a exercir la seva labor. Per a això han de sol·licitar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests treballadors. I també algunes empreses ja estan tornant a l’activitat normal i han de comunicar la finalització d’un ERTO. Li ho expliquem.

Atès que molts treballadors estan tornant als seus llocs de treball en activitats no essencials, en els últims dies s’han multiplicat les consultes davant l’autoritat laboral relatives a la fi d’ERTOs o a la possible reincorporació de part de les plantilles.

Des de la publicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, nombroses empreses s’han acollit als mecanismes d’ajust temporal per evitar acomiadaments: els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Així, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) està tramitant milers d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per respondre a la demanda de nombroses prestacions per desocupació.

D’altra banda, algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un ERTO tornin a exercir la seva labor. Per a això han de sol·licitar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests treballadors. I també algunes empreses ja estan tornant a l’activitat normal i han de comunicar la finalització d’un ERTO.

Doncs bé el SEPE ha publicat una guia bàsica de la prestació dels treballadors afectats per un ERTO, i un model de formulari per a la comunicació de baixes d’un ERTO, que l’hi adjuntem pel seu interès:

Vegeu:

De manera esquemàtica l’hi resumim:

Reincorporació d’alguns treballadors afectats per ERTO

Segons que indica el SEPE, algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un ERTO tornin a exercir la seva labor. Per a això, els ocupadors han d’instar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests empleats:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/1/im0001596821.jpg

De la mateixa manera que les prestacions van ser sol·licitades per l’ocupador i no pels treballadors, les baixes també han de ser instades per ells (els empleats no han de realitzar cap gestió en aquest sentit). També comunicaran la data als empleats afectats, que entendran que la seva prestació quedarà interrompuda des d’aquesta data.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/2/im0001596822.jpg

L’ocupador en un mateix fitxer pot incloure treballadors de diversos centres de treball i diverses empreses del mateix grup que hagin finalitzat el període afectat per ERTO i que s’incorporin a l’activitat, si se situen en la mateixa província.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/3/im0001596823.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/4/im0001596824.jpg

Quant a l’enviament del formulari, resumim:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/5/im0001596825.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/6/im0001596826.jpg

Finalització d’un ERTO

Una altra possibilitat, com s’ha indicat, és comunicar la baixa de la prestació de tots els treballadors afectats per l’expedient, en finalitzar les causes que van motivar l’ERTO (SEPE):

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/7/im0001596827.jpg

Al llarg dels últims mesos, tota la normativa publicada pel Consell de Ministres per pal·liar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19 ha incidit en una sèrie mesures urgents per a l’estabilització de l’ocupació, i entre elles la flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments.

Tenint en compte l’anterior, les mesures adoptades en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada pretén evitar que una situació conjuntural com l’actual tingui un impacte negatiu de caràcter estructural. Per això, independentment de la data de finalització que l’ocupador hagi fet constar en els seus formularis inicials per aconseguir l’autorització del seu ERTO i el pagament de les prestacions per desocupació dels seus treballadors, l’autoritat laboral entén la prioritat de la recuperació de l’activitat laboral i la reincorporació dels treballadors als seus llocs, com més aviat millor.

En els últims dies, el SEPE ha rebut multitud de preguntes sobre el mètode per reintegrar certs treballadors, però també per finalitzar els ERTO i aconseguir la baixa de tots els treballadors en la seva prestació per desocupació.

La informació, i el procediment per donar per tancat definitivament l’expedient mitjançant el model abreujat de fi d’ERTO és molt similar al que hem vist per a la tramitació parcial de les baixes, amb algunes especialitats:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/8/im0001596828.jpg

L’ocupador (empreses o grups d’empreses) poden incloure en el fitxer diversos dels seus centres de treball, sempre que hagin finalitzat l’ERTO i corresponguin a una mateixa província. Només s’inclouran els centres en els quals la totalitat dels treballadors hagin acabat el període de suspensió o reducció de jornada. Si l’empresa o grup té centres de treball en diferents províncies, haurà d’emplenar la plantilla per cada província, que es remetrà a cada direcció provincial del SEPE.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/9/im0001596829.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/0/im0001596830.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/1/im0001596831.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/2/im0001596832.jpg

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu