fbpx

Registre de l’IVA

Registre de l’IVA

Registre de l’IVA 150 150 Grup Simon

Canvis en la regulació dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT en vigor el 1 de gener de 2021

Entre altres canvis des del 01-01-2021, s’estableix que les entitats que apliquen la llei sobre propietat horitzontal així com les entitats o establiments privats de caràcter social, que estiguin incloses en el subministrament immediat d’informació (SII), hauran d’informar de les adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional en els mateixos termes que han d’informar en la declaració informativa anual sobre operacions amb terceres persones, model 347, quan no estan incloses en el SII, debut als canvis en la regulació dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT

L’informem que al BOE del 24 de novembre de 2020 i en vigor el 1 de gener de 2021, s’ha publicat l’Ordre HAC/1089/2020, de 27 d’octubre, que modifica l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per adaptar el contingut i dissenys dels llibres registre als canvis normatius introduïts pel Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer per recollir l’especialitat de la venda de béns en consigna i s’introdueixen millores tècniques.

La primera novetat és que les entitats que apliquen la llei sobre propietat horitzontal així com les entitats o establiments privats de caràcter social, que estiguin incloses en el subministrament immediat d’informació (SII), hauran d’informar de les adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional en els mateixos termes que han d’informar en la declaració informativa anual sobre operacions amb terceres persones, model 347, quan no estan incloses en el SII.

En segon lloc, pel que fa al contingut de la informació a subministrar en els llibres registre s’estableix que la identificació dels registres corresponents a les vendes de béns en consigna s’efectuarà mitjançant una codificació que garanteixi la identificació unívoca de cada registre i si escau, la identificació del registre relatiu a l’expedició o recepció amb la qual estigui vinculat.

Finalment, com a modificacions de caràcter tècnic, s’afegeix en el llibre registre de factures rebudes una marca per identificar, amb caràcter opcional, les quotes suportades per l’adquisició o importació de béns d’inversió.

Al llibre registre de factures rebudes també s’introdueixen els camps necessaris perquè, en cas que el contribuent decideixi deduir l’IVA suportat en un període posterior al de registre pugui, amb caràcter opcional, indicar-ho, així com l’exercici i període en què exercitarà el dret a deduir.

Per a obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu