fbpx

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR 630 355 arluk

Seguint amb la implantació de l’Administració Electrònica i a fi de complir amb lo establert en els articles 14, 16 i 66 de la llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE del 2/10), la Tresoreria General de la Seguretat Social ha establert la possibilitat de formalitzar electrònicament els següents tràmits:

– Alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar

– Baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar

– Eliminació d’altes/baixes prèvies de treballadors en el Sistema especial d’Empleats de la Llar

No obstant per poder gestionar els mateixos, és imprescindible que per part dels usuaris RED s’assignin els Codis de Compte de Cotització, d’ara en endavant CCC, del Sistema Especial d’Empleats de la Llar (Règim 0138)

Aquesta assignació pot realitzar-se a través de Certificat Digital, tot i que per facilitar la seva assignació, si es disposa de CCC, pot presentar el Formulari FR10, en el plaç extraordinari establert per aquesta Direcció Provincial que finalitzarà el proper 30/06/2017.

Per més informació pot contactar amb nosaltres aquí.

Salutacions cordials

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu