fbpx

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2017 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d'octubre de 2017 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2017 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2017 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom 640 480 arluk

Li recordem que si és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot modificar aquesta quantia en dos moments al llarg de l’any.

 

Aquests moments són: abans de l’1 de novembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé, abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de juliol de l’any en qüestió. Per tal motiu si pensa canviar la seva cotització té fins al 31 d’octubre de 2017 per fer-ho.

 

La base de cotització mensual, des de l’1 de juliol d’aquest any, està compresa entre 919,80 € i 3.642,00 €. No obstant això, s’estableixen regles especials en determinades situacions:

 

  • Els treballadors autònoms que a data 1 de juliol de 2017, tenien 47 anys, si la seva base de cotització era inferior a 1.964,70 € mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 € mensuals.

 

  • Per als autònoms que l’any 2016 hagin tingut contractats 10 treballadors de forma simultània i per als socis treballadors de societats mercantils (independentment del nombre de treballadors empleats), la base mínima serà de 1.152,90 €.

 

Així per exemple, li mostrem aquesta escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents el 2017):

 

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de cotització

Contingències comunes

Cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

919,80

-mínima el 2017-

29,90% (*)

275,02

1.152,90

-mínima socis societats mercantils-

29,90%

344,72

1.500,00

29,90%

448,50

2.023,50

-màxima per a treballadors de 47 anys o més (excepte que estiguessin cotitzant per una base superior)-

29,90%

605,02

2.500,00

29,90%

747,50

3.751,20

-màxima el 2017-

29,90%

1.121,61

 

(*) 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

 

Així mateix, els recordem, que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit del topall màxim aplicable, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu