fbpx

Recordi que durant el mes de novembre pot optar pel règim de diferiment de l’IVA a la importació

Recordi que durant el mes de novembre pot optar pel règim de diferiment de l'IVA a la importació

Recordi que durant el mes de novembre pot optar pel règim de diferiment de l’IVA a la importació

Recordi que durant el mes de novembre pot optar pel règim de diferiment de l’IVA a la importació 1081 642 arluk

Li recordem que una de les novetats importants que va introduir la reforma de la Llei de l’IVA el 2015, va consistir en la modificació de l’IVA a la importació, que permet que determinats operadors puguin diferir l’ingrés de l’IVA al temps de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303 IVA) a través de la inclusió d’aquestes quotes en la declaració-liquidació i sense haver de realitzar l’ingrés al moment de la importació.

 

Es tracta d’un règim optatiu, al que es podran acollir aquells subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural (com les empreses acollides al règim de devolució mensual, aquelles el volum d’operacions de l’any natural anterior de les quals superi els 6.010.121,04 euros, o aquelles que apliquin el règim de grup d’entitats a l’efecte d’IVA, entre altres supòsits).

 

Recordi que durant el mes de novembre (mitjançant la declaració censal model 036) es pot acollir al denominat règim de diferiment de l’IVA. D’aquesta manera ja no haurà d’avançar l’IVA suportat per les seves importacions i podrà declarar-lo i deduir-lo a les seves declaracions periòdiques d’IVA, evitant així costos financers.

 

Atenció. La forma per optar per aquesta forma d’ingrés de l’IVA d’importació és mitjançant la declaració censal (model 036). Aquesta opció es realitzarà al novembre de l’any anterior al fet que hagi de tenir efecte o bé, en empreses noves, al moment de donar-se d’alta i s’entén prorrogada per als anys següents en tant que no es produeixi a la seva renúncia o la seva exclusió. Aquest règim, una vegada realitzada l’opció, resulta obligatori per a totes les operacions d’importació realitzades l’any natural.

 

Com s’efectuarà l’ingrés de les quotes d’IVA d’importació liquidades per l’administració?

 

En declarar en el model 303 l’IVA per les importacions de cada període mensual:

 

  • Haurà de declarar l’IVA suportat (i que la seva empresa el pugui deduir) en la casella 33.
  • Haurà d’emplenar també la casella 77 (“IVA a la importació pendent d’ingrés”), augmentant així el resultat de la liquidació.

 

Existeix algun programa d’ajuda per conèixer les quotes que han d’ingressar cada mes?

 

Sí. Des de la pàgina web de l’AEAT pot consultar les quotes d’IVA d’importació declarades per la seva empresa en duanes en cada període (i pendents d’ingrés). Aquest tràmit denominat “Consulta de l’IVA importació amb diferiment de pagament”, permet consultar les quotes d’IVA diferit corresponents a cada període, així com l’estat en què es troben aquests deutes.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu