fbpx

QUIN TIPUS D’IVA HE D’APLICAR?

QUIN TIPUS D’IVA HE D’APLICAR?

QUIN TIPUS D’IVA HE D’APLICAR?

QUIN TIPUS D’IVA HE D’APLICAR? 666 448 arluk

Tant si vostè és el qui emet les factures com si és el qui les rep, comprovi que el tipus d’IVA aplicat (21%, 10% o 4%) és corresponent.

 

Com ja sabrà, una vegada que s’ha determinat la base imposable de l’IVA, la quantificació de les quotes s’efectua mitjançant l’aplicació sobre aquesta base del tipus impositiu corresponent. I és que existeixen bàsicament tres tipus d’IVA que haurem de tenir en compte, tant si vostè és el qui emet les factures com si és el qui les rep.

 

D’acord amb la Llei de l’IVA, el tipus impositiu aplicable des de l’01-09-2012 amb caràcter general és el 21% (18% de l’01-07-2010 al 31-08-2012 i 16% fins al 30-06-2010). Per tant, tota operació que doni lloc a la meritació de l’IVA i per la qual no hi hagi previst un tipus impositiu diferent, quedarà gravada al tipus general del 21%. Els tipus reduït i superreduït són, respectivament, el 10% des de l’01-09-2012 (8% de l’01-07-2010 al 31-08-2012 i 7% fins al 30-06-2010) i el 4%.

 

Tipus general

 

S’aplicarà el tipus general del 21% en tant que la Llei no disposi expressament de l’aplicació d’un dels tipus reduïts.

 

Tipus reduït

 

S’aplica el tipus reduït del 10%, entre altres operacions a: 

 

Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions, principalment, dels béns següents:

 

 • Els aliments utilitzats per a la nutrició humana o animal, sense incloure les begudes alcohòliques. Així com animals, vegetals i altres productes utilitzats per a l’obtenció d’aliments.
 • Els empleats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes (llavors, fertilitzants, insecticides, herbicides, etc.)
 • Les aigües per a l’alimentació humana o animal o per al reg.
 • Els aparells i complements, incloses les ulleres graduades i lents de contacte, destinats a suplir les deficiències físiques de l’home o dels animals. Els productes sanitaris, material, equips o instrumental que s’utilitzin per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o guarir malalties de l’home o dels animals.
 • Els habitatges, incloses les places de garatge i annexos.

 

També s’aplica el tipus reduït a la prestació, entre d’altres, dels següents serveis:

 

 • Els transports de viatgers i els seus equipatges.
 • Hostaleria, càmping i balneari, restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir en l’acte.
 • Els serveis efectuats en favor de titulars d’explotacions agrícoles, forestals o ramaderes (plantació, sembra, empeltat, adobament, cultiu i recol·lecció, cria, guarda i engreix d’animals, etc.)
 • Els serveis de neteja de vies públiques.
 • L’assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció.
 • Les execucions d’obres de renovació i reparació realitzades en habitatges.
 • Els arrendaments amb opció de compra d’habitatges, incloses les places de garatge i annexos.

 

Determinats béns i serveis han vist modificat l’IVA a què estaven sotmesos passant del reduït al general, és a dir, del 8% al 21%. Aquests són:

 

 • Entrades a cinemes, teatres, esdeveniments esportius, parcs d’atraccions, així com concerts de música.
 • Serveis de perruqueria així com d’estètica.
 • Flors i plantes ornamentals.
 • Serveis oferts per empreses funeràries.
 • Compravenda d’obres d’art.
 • Serveis de radiodifusió.
 • Compra d’entrades a discoteques, exposicions o fires comercials.
 • Aquells serveis prestats per un professional o artista.

 

I, finalment, també s’aplicarà el tipus reduït a les següents operacions:

 

 • Les execucions d’obres, vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i de bany i d’armaris de paret, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista, que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’habitatges.
 • Les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 

Tipus superreduït

 

S’aplica el tipus superreduït 4%, entre d’altres, als lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions dels béns que s’indiquen a continuació:

 

 • Productes bàsics com el pa, farina, ous, llet, formatges, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.
 • Llibres, diaris i revistes que no continguin únicament o fonamental publicitat.
 • Els medicaments per a ús humà, així com les substàncies medicinals i productes intermedis, utilitzats en la seva obtenció.
 • Els vehicles destinats per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb minusvalidesa.
 • Els habitatges protegits quan els lliuraments s’efectuïn pels seus promotors, inclosos els garatges i annexos. Així com al seu arrendament amb opció de compra.
 • Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial.

 

Per a més informació detallada dels tipus de l’IVA aplicables en els lliuraments de béns i prestacions de serveis, vegeu aquest quadre publicat per l’AEAT: Tipus impositius  (409 KB)

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu