fbpx

Què pot fer un professional o empresari en règim d’autònoms per protegir-se?

Què pot fer un professional o empresari en règim d'autònoms per protegir-se?

Què pot fer un professional o empresari en règim d’autònoms per protegir-se?

Què pot fer un professional o empresari en règim d’autònoms per protegir-se? 320 509 arluk

LI DONEM UNS CONSELLS REALMENT ÚTILS

Les prestacions de la Seguretat Social per a professionals que estan inscrits en el règim especial d’autònoms són reduïdes si les comparem amb les d’aquells treballadors que pertanyen al règim general.

 

En l’actualitat, i des de sempre, la situació laboral de les persones inscrites en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA) és inferior a la dels treballadors per compte d’altri. A causa d’aquesta inferioritat de condicions laborals, algunes entitats asseguradores han dissenyat una modalitat d’assegurances multirisc i, d’aquesta manera, donar una major cobertura a aquest tipus de treballadors. Entre elles, es pot citar les següents:

 

 1. a) Prestació econòmica en cas de malaltia i accident. La prestació consisteix en el pagament d’un subsidi diari en cas que el treballador es trobi incapacitat per a l’exercici de la seva activitat laboral o professional. Algunes entitats ofereixen prestació des del primer dia de baixa.

 

 1. b) Assegurança d’hospitalització. Es garanteix el pagament d’un subsidi diari, fins a un determinat nombre de dies, quan el treballador es trobi hospitalitzat a qualsevol centre sanitari.

 

 1. c) Assegurança d’intervenció quirúrgica. La prestació consisteix en la percepció d’una indemnització única, amb una quantia que varia segons el nivell de cobertura contractat i el tipus d’intervenció.

 

 1. d) Durant un nombre determinat de dies, es garanteix el pagament d’un subsidi diari si es requereix ser internat en la unitat de cures intensives.

 

Es pot, en alguns casos, oferir la possibilitat que la prestació sigui progressiva; això és, que la quantia de la prestació augmenti a mesura que es perllonga el període de baixa laboral.

 

A més, algunes entitats, afegeixen a les anteriors altres modalitats d’assegurança que, segons l’entitat, es poden contractar per separat o com un paquet. Aquestes modalitats, que ajuden a complementar els riscos que un treballador per compte propi hauria de tenir coberts, són:

 

 • Assegurança d’invalidesa. S’indemnitza a l’assegurat amb una quantia única en cas que es vegi afectat per una situació d’invalidesa permanent, sigui parcial o sigui total.

 

 • Assegurança d’assistència sanitària. Es dóna la possibilitat que el treballador contracti una assegurança d’assistència sanitària, amb lliure elecció del facultatiu o d’acudir a l’especialista inclòs dins del quadre mèdic ofert per l’entitat. Aquesta assegurança es pot ampliar a tots els membres de la unitat familiar.

 

 • Assegurança de vida. Es garanteix el pagament d’un capital, pagador als beneficiaris que el treballador designi, en cas de defunció del titular de l’assegurança.

 

 • Assegurança d’estalvi. Es pot incloure la contractació d’un pla de pensions o d’un pla de jubilació, tractant d’obtenir els millors avantatges fiscals, segons cada assegurat.

 

 • Altres. Entre aquests, es poden incloure els “ganxos” que ofereix cada entitat, entre els quals podem destacar les despeses en concepte d’honoraris mèdics, medicines, hospitalització i alimentació en cas de ser intervingut en una cirurgia estètica reparadora, o bé, despeses d’adaptació d’habitatge, despatx i/o automòbil a partir de les lesions sofertes a conseqüència d’accident.

 

Els avantatges que publiciten aquestes entitats per fer atractiu el producte que ofereixen es resumeixen en:

 

 1. a) Es tracta d’un assegurament integral de tot el que necessita un treballador autònom, per la qual cosa podem estar tranquils que no hi ha “oblits”.

 

 1. b) Es pot aconseguir un estalvi de les quotes de la Seguretat Social, ja que podem cotitzar per una base menor, en tenir el complement de l’assegurança.

 

 1. c) Es poden aconseguir avantatges fiscals, obtenint la millor combinació de tots els beneficis de cadascuna de les cobertures, i sempre adaptat a les característiques personals de l’assegurat.

 

Ja són unes quantes les entitats que ofereixen aquest tipus de productes. Algunes d’elles ofereixen pòlisses en funció de les garanties a contractar. Unes altres, ofereixen paquets globals. Quant als nivells de preu, dependrà de les cobertures sol·licitades, així com de la qualitat del servei.

 

 

PERQUÈ SABER QUE TRACTA AMB EXPERTS, LI DÓNA TRANQUIL•LITAT

 

LA NOSTRA SOLUCIÓ: PACK BLINDATGE

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu