fbpx

PUC FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU?

PUC FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU?

PUC FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU?

PUC FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU? 500 334 arluk

Moltes empreses es troben en dificultats econòmiques a l’hora de pagar una indemnització per acomiadament col·lectiu. Sàpiga que si vostè com a empresa es veu afectada en una situació econòmica negativa o de liquiditat, té la possibilitat de fraccionar el pagament de la indemnització per acomiadament acordada després de la finalització, amb acord, del corresponent període de consultes d’un acomiadament col·lectiu.

 

Moltes empreses es troben en dificultats econòmiques (falta de liquiditat) a l’hora de pagar una indemnització, per exemple en el marc d’un acomiadament col·lectiu, però què pot fer en aquests casos? Es pot acordar amb els representants dels treballadors que la indemnització es pagarà de forma ajornada?

 

Un dels requisits que la llei exigeix quan es tramiten acomiadaments objectius i col·lectius és que l’empresa posi a la disposició dels treballadors la indemnització de 20 dies al moment en què els comuniqui l’acomiadament. Si no ho fa, l’acomiadament es declararà improcedent per defectes formals (encara que l’empresa acrediti les causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques).

 

Acomiadament objectiu individual i ajornament de la indemnització

 

Si es tracta d’un acomiadament objectiu individual i l’empresa al·lega causes econòmiques, podrà ajornar el pagament de la indemnització, sempre que al moment de comunicar l’acomiadament no tingui liquiditat i a més reflecteixi en la carta d’acomiadament aquesta falta de liquiditat i la impossibilitat d’abonar la indemnització en aquest moment.

 

En els acomiadaments col·lectius també es pot ajornar

 

L’empresa també ajornar, com recentment ha aclarit el Tribunal Suprem, que recentment ha analitzat, en la Sentència de data 22 de juliol de 2015, la possibilitat de fraccionar el pagament de la indemnització per acomiadament acordada després de la finalització, amb acord, del corresponent període de consultes d’un acomiadament col·lectiu.

 

En el cas que va arribar al Suprem, l’empresa presentava pèrdues molt importants en els últims anys i, amb l’objecte de revertir aquest escenari negatiu, va iniciar el procediment d’acomiadament col·lectiu previst en l’Estatut dels Treballadors esgrimint causes econòmiques. El procediment que va finalitzar amb acord amb la representació legal dels treballadors, reflectia el reconeixement per ambdues parts de l’existència d’una situació econòmica negativa així com de fortes tensions de liquiditat en les quals es trobava en aquest moment l’empresa. Aquest acord, a més, recollia una millora de la indemnització legal per acomiadament.

 

Atenció. L’empresa no podrà adoptar la decisió de forma unilateral. Ha d’existir un acord entre l’empresa i els representants dels treballadors.

 

Possibilitat de fraccionament sempre que no resulti desproporcionat

 

A la vista de les dificultats de tresoreria de l’empresa, es va pactar que el pagament de la indemnització total acordada que arribava, segons els casos, a un màxim de 28 dies de salari per any de servei sense cap límit pel que fa a la millora de la indemnització, fos fraccionat de manera que els treballadors afectats per l’acomiadament percebrien la indemnització total en quatre terminis l’últim termini vencia al cap de nou mesos a comptar des de la data d’efectes de l’acomiadament.

 

El Tribunal Suprem assenyala que en el supòsit particular concret en què existeix un acord col·lectiu, que redueix el nombre d’afectats, millora la indemnització mínima legal, i a més consta que ja s’ha abonat íntegrament a tots els afectats, aquest acord és lícit.

 

Atenció. El Tribunal Suprem convalida el fraccionament del pagament de la indemnització legal, sempre que no resulti desproporcionat i, en conseqüència, no sigui abusiu.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu